Actualitate

Un nou serviciu de evidenţă a persoanelor se deschide în Dolj

În data de 23 august, începând cu ora 11.00, îşi va deschide activitatea de lucru cu publicul al 50-lea Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din judetul Dolj, urmând ca acesta să funcţioneze în comuna Ghidici, sat Ghidici, strada Mihai Viteazu, nr.140, iar beneficiarii vor fi cei 2480 locuitori ai acestei comune, care vor putea obţine actele de identitate chiar în localitatea lor de domiciliu. Programul de funcţionare al serviciului va fi zilnic de luni până vineri, între orele 0830-1630, în ziua de joi programul prelungindu-se până la ora 1830.

Prin deschiderea acestui serviciu de evidenţă a persoanelor, este facilitat accesul cetăţenilor din comuna Ghidici la obţinerea unui nou act de identitate, se diminuează cheltuielile şi timpul de aşteptare necesar eliberĂrii actului de identitate, se favorizează asigurarea stării de legalitate privind obtinerea Şi valabilitatea acestui document pe care fiecare persoana cu vârsta mai mare de 14 ani trebuie să-l deţină dar şi a adresei de domiciliu, care trebuie să fie în concordanţă cu modificările adoptate de autorităţile publice locale.

Creşterea numărului de servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor care functionează în judetul Dolj, este rezultatul interesului pe care autorităţile locale împreună cu Consiliul Judeţean Dolj-reprezentat prin Directia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor, îl acordă în mod constant procesului de descentralizare a serviciilor publice, pentru apropierea acestora de cetăţean.

În scopul creşterii capacitătii autoritătilor locale de a oferi cât mai multe servicii la nivel local, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj a iniţiat demersurile necesare pentru ca toate Serviciile Publice Comunitare locale de Evidenţă a Persoanelor să poată îndeplini şi alte competenţe cu care au fost investite prin Ordonanţa de Guvern nr. 84/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 1260/10.04.2006.

Pentru cei interesaţi de a obţine un act de identitate, le reamintim care sunt documentele pe care trebuie să le prezinte sunt: actul de identitate vechi (dacă este cazul si daca îl mai deţin), certificatul de naştere şi după caz, cel de căsătorie ori hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ(când este cazul), actul cu care face dovada spaţiului de locuit. Contravaloarea actului de identitate(7 lei-cartea de identitate sau 1 leu-cartea de identitate provizorie), se achită la casieria Primăriei Ghidici.

În situaţia în care solicitanţii nu pot prezenta toate aceste documente, cererile vor fi soluţionate prin eliberarea de carte de identitate provizorie al carei termen de valabilitate este un an de zile.

În cazul copiilor minori care solicită eliberarea unui act de identitate este obligatoriu ca aceştia să fie însoţiţi de unul din părinţi sau de alt reprezentant legal (dacă este cazul).

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...