Actualitate

A.B.A. OLT: Activităţi de gospodărire a apelor în primele şapte luni ale anului

Pentru punerea în siguranţă a gospodăriilor populaţiei şi a obiectivelor riverane cursurilor de apă din jud.Vâlcea, Administraţia Bazinală de Apă Olt, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, a efectuat în primele 7 luni ale acestui an, lucrări de decolmatare, corecţie, reprofilarea albiilor minore şi protecţia malurilor (cuprinse în Planul tehnic al Administraţiei Bazinale de Apă Olt pentru anul 2018), pe următoarele cursuri de apă:

-Pr. Olteţ la Alunu, zona Alimpeşti - completare dig mal stâng pe o lungime de 120 metri, decolmatarea şi reprofilarea albiei minore pe o lungime de 550 metri, volum terasamente de 9000 mc;
- Pr.Olăneşti la Rm.Vâlcea, zona Aranghel - refacerea apărării din gabioane mal drept pe o lungime de 66 metri, volum anrocamente de 680 mc;
- Pr.Trepteanca la Dănicei-decolmatarea şi reprofilarea albiei minore pe o lungime de 3,1 km, volum terasamente de 17600 mc;
- Pr. Pesceana la Amărăşti, Glăvile-Drăgăşani - decolmatarea albiei minore a cursului de apă şi îndepărtare de masă lemnoasă în zonele Stadion-Amărăşti,Târg-Glăviile, Lupoaia-Pesceana, pe o lungime de 600 metri, volum de terasamente de 8000 mc;
- Pr.Urşani şi pr. Râmeşti la Horezu - reprofilarea albiei minore a cursului de apă pe o lungime de 350 metri, volum de terasamente de 2500 mc;
- Pr. Târâia la Milostea–Polovragi - decolmatarea şi reprofilarea albiei minore şi îndepărtarea de masă lemnoasă pe o lungime de 2000 metri, volum terasamente de 6000 mc;
- Pr. Valea Plopilor la Vaideeni - decolmatarea albiei minore a cursului de apă şi îndepărtarea de masă lemnoasă pe o lungime de 700 metri, volum terasamente de 7000 mc;
- Pr. Verdea la Mitrofani - protecţie mal drept în zona Călinescu, cu gabioane pe o lungime de 30 metri, volum de anrocamente de 75 mc;
- Pr. Lotru la Râpa Brădişor - îndepărtarea materialului aluvionar din albia minoră a pr. Lotru aval acumulare Brădişor (material provenit prin alunecare de piatră şi rocă, care se activeaza la precipitatii ), pe o lungime de 200 metri, volum de terasamente de 4000 mc;
- Pr. Olăneşti la Vlădeşti - decolmatarea albiei minore a cursului de apă în zona stadion ,,Chimistul’’pe o lungime de 100 metri, volum de terasamente 1000 mc.

În prezent, S.G.A. Vâlcea acţionează pentru punerea în siguranţă a zonelor critice pe următoarele cursuri de apă:
- Pr. Topolog la N. Bălcescu, sector Tupan Dicu - decolmatarea şi reprofilarea albiei minore pe cca 800 metri şi montarea de stabilopozi pe malul stâng în dreptul gospodăriei afectate (până în prezent au fost montaţi 6 stabilopozi urmând să fie montaţi încă 8 stabilopozi);
- Pr. Sâmnic la Goleşti, sector Valea lui Man-Poeniţa - decolmatarea şi reprofilarea albiei minore pe o lungime de cca. 800 metri ;
- Pr. Otăsău la Pct. Otăsău - refacere apărare mal stâng cu grindă şi pereu din beton pe o lungime de 130 metri (până în prezent a fost refăcută grinda din beton pe o lungime de 100 metri şi 138 mc beton hidrotehnic) şi reprofilarea albiei minore a cursului de apă pe o lungime de 450 metri ;
- Pr. Cerna la Stroeşti - refacerea apărării de mal stâng, din gabion, pe o lungime de 120 metri ( pănă în prezent au fost transportate 290 tone anrocamente) şi decolmatarea albiei minore pe o lungime de 250 metri.

Administraţia Bazinală de Apă Olt, prin formaţiile de lucru din cadrul Sistemului de Gospodărire al Apelor Vâlcea, a desfăşurat, în primele 7 luni ale acestui an, acţiuni de curăţire a albiilor şi malurilor prin defrişări de vegetaţie arborescentă, buruieni, tufişuri, precum şi îndepărtarea de resturi menajere, vegetale si moluz pentru asigurarea secţiunii de scurgere a râurilor în următoarele zone:

“Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de scurgere a apelor mari la viituri, astfel de acţiuni sunt în permanenţă în atenţia noastră, fiind executate în tot Bazinul Hidrografic Olt cu muncitorii formaţiilor de lucru şi utilajele din dotarea Sistemelor de Gospodărire a Apelor conform - Planului Tehnic anual’’, a precizat dl. Ştefan Prală, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

- Localitatea Malaia, acumulare Brădişor - coadă lac şi mal stâng baraj, acumulare Malaia - mal stâng baraj;
- Municipiul Rm.Vâlcea, albie pr. Olăneşti pe sectorul pod Ostroveni până la stadion ,,Chimistul’’;
- Oraş Băile Govora, albie pr.Hinţa - zona ştrand termal;
- Oraş Horezu, albie pr. Urşani, pr. Luncavăţ şi pr. Râmeşti în zona pod DN 67 ;
- Localitatea Frânceşti, albie pr. Otăsău la Mănăstirea Dintr-un Lemn;
- Localitatea Câineni, albie pr.Valea Satului -zonă locuită şi malurile rîului Olt -zona primărie;
- Localitatea Slătioara, albie pr. Cerna - zona pod DN 67;
- Oraş Drăgăşani, albie pr. Pescena – pod Mamoteşti;
- Oraş Călimăneşti, albie pr. Căciulata la Călimăneşti.

Totodată, de Ziua Mondială a Apei, împreună cu Primăria comunei Malaia şi a şcolii generale Malaia - clasele I-VIII, au fost efectuate igienizări ale malurilor şi albiei pr. Lotru în localitatea Malaia.
De asemenea, împreună cu Primaria comunei Buneşti şi a şcolii generale Buneşti clasele I-VIII, au fost efectuate igienizări ale malurilor şi albiei pr. Govora în localitatea Buneşti.
În urma acestor acţiuni au fost colectaţi aproximativ 220 mc deşeuri diverse.

Până în prezent, au fost efectuate 33 controale comune cu Instiţuia Prefectului-Vâlcea, A.P.M. Vâlcea şi G.M. Vâlcea, privind acţiunea de salubrizare şi igienizare a albiilor şi malurilor cursurilor de apă din judeţ.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...