Economic

Grupul ALRO a înregistrat un profit net consolidat de 154 milioane RON în semestrul I al anului 2018

ALRO S.A (BVB: ALR, "Compania" sau "ALRO"), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală, din Europa, după capacitate,a anunţat astăzi rezultatele financiare consolidate pentru prima jumătate a anului 2018. Grupul ALRO a înregistrat un profit net de 154 milioane RON în S1 2018, comparativ cu un profit net de 187 milioane RON realizat în S1 2017. Cifra de afaceri a Grupului a crescut în S1 2018 până la 1,56 miliarde RON, de la 1,38 miliarde RON înregistrat în S1 2017.

„Am continuat să ne consolidăm poziţia pe pieţele internaţionale în prima jumătate a acestui an, concentrându-ne atât pe programul de investiţii pentru a creşte calitatea şi gama de produse, cât şi pe implementarea măsurilor de control al costurilor”,a declarat Marian Năstase, Preşedintele Consiliului de Administraţie ALRO. „Prima jumătate a anului 2018 a fost caracterizată de un context pozitiv pe pieţele internaţionale, cu o creştere constantă a cotaţiilor aluminiului. Creşterea cererii şi a producţiei au fost, însă, contrabalansate de alţi factori de piaţă, precum deprecierea cursurilor de schimb şi creşterea costurilor materiilor prime, care au afectat întreaga piaţă europeană. Strategia ALRO pe termen lung de control al costurilor şi atenţia sporită acordată creşterii eficienţei operaţionale a limitat impactul negativ asupra rezultatelor financiare, ajutând Compania să obţină profit pentru acţionarii săi”, a adăugat Năstase.

În prima jumătate a anului 2018, vânzările realizate de Grupul ALRO au constat în produse cu valoare adăugată mare şi foarte mare, atât în segmentul primar, cât şi în segmentul procesat. Astfel, s-au înregistrat vânzări mai mari de sârmă şi cabluri, în timp ce vânzările de produse din aluminiu procesat au rămas la acelaşi nivel cu cel înregistrat în S1 2017, Compania consolidându-şi activitatea în categoria produselor complexe. Vânzările de aluminiu primar au ajuns la 67.000 de tone în S1 2018, de la 62.000 de tone în S1 2017, în timp ce vânzările de aluminiu procesat au fost de 56.000 de tone.

În primul semestru al anului 2018, cotaţia medie LME a ajuns la 2.209 USD/tonă, comparativ cu 1.880 USD/tonă, înregistrată în S1 2017. Ca urmare a unei pieţe dinamice a aluminiului, vânzările totale au atins 1,56 miliarde de RON în S1 2018, faţă de 1,38 miliarde de RON în S1 2017. Cu toate acestea, costul mai ridicat al materiilor prime, împreună cu deprecierea leului, au influenţat rezultatul pentru această perioadă, Grupul ALRO înregistrând un profit de 154 milioane RON în S1 2018, faţă de 187 milioane RON în S1 2017.

În prima jumătate a anului 2018, Grupul a continuat să implementeze strategia de creştere a gamei de produse şi a calităţii acestora, alături de reducerea costurilor şi îmbunătăţirea eficienţei operaţionale. Programul de investiţii se axează pe reducerea consumului specific al ALRO, creşterea calităţii produselor laminate la cald, îmbunătăţirea eficienţei echipamentelor şi creşterea competitivităţii globale a ALRO. Programul de investiţii al Companiei aprobat pentru întregul an a fost de 61 milioane USD, iar în S1 2018, doar ALRO a efectuat cheltuieli de capital în valoare de peste 33 milioane USD (127 milioane RON) la Slatina, în proiecte strategice, cum ar fi modernizarea cuvelor de electroliză care, pe termen mediu, vor contribui la reducerea consumului specific de energie, menţinând în acelaşi timp aceeaşi producţie/ cuvă/ zi.
Compania a investit, de asemenea, în diversificarea portofoliului de clienţi. Prioritare au fost proiectele de cercetare pentru aplicaţii industriale de înaltă calitate şi de îmbunătăţire a tehnologiei de hidroxid de aluminiu, ambele proiecte fiind co-finanţate de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional pentru Competitivitate 2014-2020, precum şi înlocuirea unor echipamente existente în vederea susţinerii nivelului producţiei bugetate.

La finalul S1 2018, acţionarii majoritari ai ALRO au anunţat lansarea unei oferte publice secundare al cărui principal scop a fost creşterea numărului de acţiuni tranzacţionate liber la Bursa de Valori Bucureşti, pentru o mai bună reflectare a valorii reale a Companiei, în preţul acţiunilor ALRO. Cu toate acestea, din cauza unui climat nefavorabil al pieţei, Compania a anunţat că nu au fost îndeplinite condiţiile pentru încheierea cu succes a acestei oferte publice de acţiuni. ALRO îşi menţine angajamentul faţă de programul de dezvoltare pe termen lung şi faţă de strategia de consolidare a poziţiei Companiei pe piaţa internaţională, continuând să acţioneze în interesul acţionarilor săi, să dezvolte noi produse şi să intre pe noi pieţe.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...