Eveniment

Se extinde programul de lucru pentru eliberarea paşapoartelor

În luna august a.c., programul de lucru al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea Paşapoartelor Simple Vâlcea va fi extins de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 18:30.

Prefectul judeţului Vâlcea, domnul Florian Marin a emis marţi, 07 august a.c., Ordinul prin care programul de lucru al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea Paşapoartelor Simple Vâlcea, a fost extins de luni până vineri în intervalul orar 08:30 – 18:30.
Cu toate că legislaţia prevede posibilitatea programărilor online, un număr foarte mare de solicitanţi aleg varianta ghişeului de la sediu, pe baza unei programări zilnice.
În atare condiţii, dat fiind faptul că procesarea unei cereri şi a actelor aferente, durează câteva minute, zilnic la ghişeu nu pot fi rezolvate decât un număr de cca 70-80 de cereri.
De altfel, paşapoartele se eliberează în tot cursul anului, existând posibilitatea ca oricare cetăţean, care lucrează în străinătate, să se adreseze oricând şi oficiilor consulare ori ambasadelor din ţările de rezidenţă.

Totodată, prefectul judeţului Vâlcea, domnul Florian Marin readuce în atenţie publicului interesat principalele modificări aduse Legii nr.248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate:

1. Paşaportul simplu electronic se eliberează pe o perioadă de:
-3 ani pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 12 ani;
-5 ani pentru minorii cu vârsta între 12 şi 18 ani;
-10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

2. Paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii (pe lângă cazurile prevăzute expres la literele b)-f) ale art. 171 din Legea nr. 248/2005), în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic. Aceste situaţii trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.

3. Costurile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare rămân neschimbate, respectiv:
– 96 lei paşaportul simplu temporar;
– 234 lei paşaportul simplu electronic pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 12 ani (valabilitate 3 ani);
– 258 lei paşaportul simplu electronic pentru minorul cu vârsta între 12 şi 18 ani (valabilitate 5 ani);
– 258 lei paşaportul simplu electronic pentru persoanele majore (valabilitate 10 ani).

Mai multe detalii privind documentele necesare, modalităţile de plată a taxelor, procedura şi condiţiile în care se fac programările on-line, pot fi obţinute pe pagina web a Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea www.vl.prefectura.mai.gov.ro, la secţiunea dedicată Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pe pagina de internet www.epasapoarte.ro la secţiunile acte necesare şi programare-instrucţiuni, sau pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...