Actualitate

Proiectul “Eficientizarea acţiunilor comune de răspuns în cazul situaţiilor de urgenţă”

Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) deţine calitatea de beneficiar lider în cadrul proiectului “Eficientizarea acţiunilor comune de răspuns în cazul situaţiilor de urgenţă” (Streamlining the joint response actions in emergency situations)- code ROBG - 351”, finanţat prin Programul de cooperare transfrontaliera Interreg V-A Romania – Bulgaria, Axa prioritară 3 - “O regiune sigură”. Obiectivul specivifc 3.1 “Îmbunătăţirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră”.

Proiectul are ca obiectiv general eficientizarea răspunsului comun în situaţii de urgenţă, în zona transfrontalieră, prin antrenamente comune în poligoane specializate, achiziţionarea de echipamente şi îmbunătăţirea cadrului operaţional comun pentru situaţii de urgenţă. Acesta urmează a fi atins prin următoarele obiective specifice:

Obiectivul specific 1. Îmbunătăţirea intervenţiei serviciilor de urgenţă profesioniste în zona transfrontalieră, prin modernizarea poligonului pentru misiuni de căutare şi salvare din mediului acvatic şi a celor de salvare de la înălţime din Balchik, Bulgaria;

Obiectivul specific 2. Creşterea capacităţii operaţionale a partenerilor prin procurarea vehiculelor, mijloacelor şi echipamentelor tehnice speciale;

Obiectiv specific 3. Dezvoltarea unui cadru operaţional transfrontalier comun pentru situaţii de urgenţă prin desfăşurarea unor sesiuni comune de antrenament, exerciţii de cooperare, revizuirea planului comun de intervenţie şi prin elaborarea a trei planuri de contingenţă.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona în cadrul acestui proiect un modul mobil de purificare a apei. Aceasta va fi compus din doua unităţi mobile de purificare a apei, de mare capacitate, ce vor asigura un debit de 225.000 litri pe zi; o unitate mobila de stocare a apei şi un laborator mobil de tratare.

Directoratul General pentru Siguranţă la Foc şi Protecţie Civilă doreşte renovarea poligonului de la Balchik, poligon în cadrul căruia urmează să se desfăşoare cursuri de salvări din mediul acvatic precum şi pentru salvări de la înălţime, şi achiziţia de echipamente necesare desfăşurării antrenamentelor specifice.

Totodată proiectul urmăreşte îmbunătăţirea cadrului operaţional comun prin revizuirea planului comun de intervenţii şi elaborarea a 3 planuri de contingenţă.

De asemenea noţiunile deprinse în urmă antrenamentelor comune desfăşurate în cadrul poligonului de la Balchik si Craiova vor fi puse în practica prin intermediul unui exerciţiu comun.

Proiectul se va derula în perioada 16.05.2018-15.05.2021 şi are un buget total de 1 008 946.32 Euro.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...