Economic

Absolvenţii de liceu, înregistraţi la AJOFM până în data de 24 iulie

Pentru a putea beneficia de prima de inserţie sau după caz de indemnizaţia de şomaj, absolvenţii de liceu promoţia 2018 trebuie să se înregistreze în evidenţa agenţiei locale/punctelor de lucru din subordinea AJOFM Dolj în termen de 60 zile de la data absolvirii, respectiv până în data de 24 iulie inclusiv.

Elevii din clasele terminale, care nu au situaţia şcolară încheiată, pot obţine aceleaşi beneficii dacă se vor înregistra în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigenţă (dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).

Actele necesare în vederea înregistrării la AJOFM Dolj ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt:

- actul de identitate (copie şi original);
- adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ din care să rezulte data absolvirii (copie şi original);
- adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea „clinic sănătos” sau cu eventualele restricţii medicale.
Precizăm că prima de inserţie se acordă absolvenţilor care, în termen de 60 zile de la absolvire, se înregistrează la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni. Cuantumul primei de inserţie este de 1.500 lei, respectiv de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării.

Totodată, absolvenţii care în termen de 60 zile de la absolvire s-au înregistrat la agenţiile locale/punctele de lucru din raza de domiciliu sau de reşedinţă şi care nu au reuşit să se încadreze în muncă pot solicita indemnizaţia de şomaj dacă:
-nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ;
-nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, respectiv 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul acesteia este de 250 lei/lună.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...