Actualitate

Activitate intensă a ITM Vâlcea în luna iunie 2018

Relaţii de muncă

În luna iunie 2018 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 122 controale, fiind dispuse 367 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.
Au fost aplicate 20 sancţiuni contravenţionale, din care 10 avertismente şi 10 amenzi în valoare de 385.000 lei.
În timpul controalelor au fost identificate 54 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.
Au fost depuse 4 contracte colective de munca si 0 acte aditionale.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neplata drepturilor salariale ;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.


Securitate şi sănătate în muncă

În luna iunie 2018, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 86 de controale, fiind dispuse 218 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 226 sancţiuni contravenţionale din care, 8 amenzi in valoare de 585.000 lei si 218 avertismente .
Tot în luna iunie 2018 au fost înregistrate 7 accidente de munca cu urmare incapacitate temporară de muncă.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea controlului medical periodic ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

inspector şef, Ion Tănăsoiu

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...