Politică

Neclarităţile din sistemul unitar de pensii publice, reglementate în Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor

În Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost dezbătut proiectul legislativ Pl-x 245/2017 pentru modificarea şi completarea alin. 3, al art. 169 indice 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Prin această propunere legislativă se rezolvă situaţia tuturor persoanelor care au desfăşurat activităţi în grupa I şi II de muncă şi condiţii speciale de muncă. În prezent legea creează confuzie şi interpretări ambigue.

“În ceea ce priveşte persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale după 01.04.2001 şi în grupa I şi II de muncă până la 01.04.2001 şi ale căror drepturi de pensie au fost deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr.263/2010, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici, adică cele prevăzute la art.43 şi în anexele nr. 4 şi 5 din Legea 19/2000, art.14 din Legea 3/1997 şi prevederilor Legii 226/2006, punctajul mediu anual s-a determinat prin împărţirea la 25 sau 20 de ani a numărului de puncte rezultat din însuşirea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare, în loc de stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa 3 la Legea 19/2000 şi art. 8 din Legea 3/1997.
De creşterea punctajelor anuale realizate în perioadele încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă beneficiază şi persoanele ale căror drepturi au fost deschise în perioada 01.04.2001 - 02.11.2008, inclusiv, respectiv până la ‪intrarea în vigoare a‬ Legii nr. 218/2008.
Faţă de cele arătate mai sus se vine cu propunerea legislativă de completare a alin(3) al art. 1691 care va avea următorul cuprins:
„alin.(3).
În cazul persoanelor prevăzute la alin.(2), la numărul total de puncte realizat de acesta până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzătoare majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin.(1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, respectiv stagiul de cotizare aferent deciziei aflate în plată, în momentul recalculării.
Referindu-ne strict la această propunere legislativă, aceasta nu ar avea drept consecinţă:
- nici scăderea vârstei de pensionare şi creşterea numărului de pensionari, deci implicit nu s-ar putea invoca negarea a însuşi scopului principal al modificării legislative privind sistemul public de pensii;
- nici modificarea semnificativă a raportului contribuabili/ beneficiari.
Dar nu trebuie să uităm şi să reamintim faptul că Legea nr. 263/2010 conţine o serie de reglementări suplimentare, pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în astfel de condiţii, respectiv:
- reducerea vârstei de pensionare;
- majorarea punctajelor lunare pentru perioadele lucrate;
- acordarea unor perioade suplimentare la stagiul de cotizare.
Pentru a înlătura aceste aspecte şi pentru ca legea să fie cât mai corect transpusă şi clară, iniţiativa legislativă pe care am votat-o în şedinţa comisiei reglementează aceste neclarităţi”, a declarat deputatul Eugen Neaţă, membru în Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor.

Proiectul a primit aviz favorabil, urmând să intre pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor (cameră decizională) în această săptămână.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...