Actualitate

Utilizarea zilierilor în activităţi ocazionale

Reglementarea muncii ziliere este stabilită de prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, precum şi de dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
Legea nr. 52/2011, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificată de Legea nr. 86 din 4 aprilie 2018, după cum urmează:

• În ceea ce priveste perioada maximă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic pentru care un zilier poate presta activităti pentru acelasi beneficiar, au fost introduse exceptii, în sensul că perioada nu poate depăsi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic pentru zilierii care presteaza activităti în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; de asemenea, excepţia este valabilă si în cazul zilierilor care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenţie acreditată potrivit legii.

• Domeniile în care se poate desfăsura muncă necalificată cu caracter ocazional au fost completate cu următoarele: hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare - clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia; restaurante - clasa 5610; alte activităţi de alimentaţie n.c.a. – 5629; baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630.

• Este introdus un nou capitol privind intermedierea între cererea şi oferta de muncă zilieră. Aceasta reprezintă activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor cu zilierii, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile legii, de raporturi de muncă. Noile reglementări stabilesc ce condiţii trebuie să îndeplinească agenţiile de intermediere, a căror acreditare se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

Având în vedere faptul că munca zilierilor presupune desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar de lucrări, persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, adoptarea şi punerea în aplicare a acestor acte normative au avut drept consecinţă creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din categoria de populaţie care nu are o calificare profesională sau este fără educaţie şcolară.

Analiza pieţei muncii şi a numărului de zilieri înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă relevă faptul că actualul cadru normativ care reglementează munca zilieră a dus la o creştere semnificativă a numărului de persoane ocupate pe piaţa muncii, dar această formă de ocupare a adus si un număr suplimentar de accidente de muncă produse la nivel naţional.

În anul 2018 Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a demarat acţiuni de informare şi conştientizare a beneficiarilor de lucrări, zilierilor şi partenerilor sociali, precum şi de control în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, având ca obiective:

- identificarea beneficiarilor de lucrări care utilizează zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestei legi;

- creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiari din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acestei legi;

- determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratele teritoriale de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă, în semestrul I a.c., a organizat 2 acţiuni de informare şi conştientizare a beneficiarilor de lucrări, zilierilor şi partenerilor sociali şi a desfăşurat acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi relaţiilor de muncă la 23 de beneficiari de lucrări. În urma acestor controale au fost dispuse 52 de măsuri şi 19 sancţiuni contravenţionale.

INSPECTOR ŞEF, Ion TĂNĂSOIU

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...