Economic

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a postului de laborant (un post), pentru Laborator Apă –Staţie tratare Rm. Vâlcea

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.07.2018 ora 1200, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.
Concursul constă în probă scrisă şi probă practică şi se va desfăşura în data de 12.07.2018 conform calendarului concursului.
Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, descrierea activităţii dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 şi vineri, între orele 0700 – 1300.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...