Special

Măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

Măsurile prevăzute de Ordonanta de Urgentă nr. 99/2000 se aplică pentru asigurarea protecţiei persoanelor încadrate în munca în perioadele în care, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, se înregistrează temperaturi extreme.

În sensul prevederilor ordonanţei de urgenţă mai sus menţionate, prin temperaturi extreme se înţelege: „temperaturile exterioare ale aerului, care:
a) depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel;
b) scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel”.

În perioadele cu temperaturi extreme, angajatorii trebuie sa ia toate măsurile prevăzute în legislaţia de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute de această legislaţie.

Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de munca vor fi stabilite de angajator, împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor. În unităţile în care funcţionează comitetele de securitate şi sănătate în munca măsurile vor fi stabilite de acestea.
În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale:

A. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:
a) reducerea intensitatii şi ritmului activităţilor fizice;
b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

B. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:
a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de protecţie;
c) asigurarea de duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile menţionate mai sus vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 şi după ora 17,00;
c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Măsurile menţionate mai sus se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin două zile consecutive.
Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eşalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a lucrului se vor stabili o dată cu măsurile impuse de O.U.G. nr. 99/2000.
Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:
a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute;
b) asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
c) trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei încălcarea prevederilor art. 8, din O.U.G. nr. 99/2000 dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

Ion Tănăsoiu, inspector şef

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...