Actualitate

Economia Socială – Oportunităţi şi Avantaje

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente şi acţiuni de mediatizare a acestui domeniu. În acest context, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-Profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) a organizat marţi, Conferinţa Judeţeană “Economia Socială – Oportunităţi şi Avantaje”.

La eveniment au participat reprezentanţi ai întreprinderilor sociale atestate la nivelul judeţului nostru,reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,precum şi reprezentanţi ai altor entităţi interesate de domeniul economiei sociale. Au fost diseminate informaţii cu privire la condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie, condiţiile de accesare a fondurilor europene şi observaţii/propuneri de modificări la Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice (sprijin pentru înfiinţare de structuri de economie sociala).

Reglementată prin Legea 219/2015, economia socială este definită ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public,al căror scop este să servească interesul general,interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale prin:

- creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

- producerea şi furnizarea de bunuri;

- prestarea de servicii;

- execuţia de lucrări.

Scopul principal al economiei sociale, în comparaţie cu economia de piaţă, nu este obţinerea de profit, ci îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din grupuri vulnerabile.

Atestarea întreprinderilor sociale şi certificarea întreprinderilor sociale de inserţie se realizează gratuit de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Până în prezent, la nivelul judeţului Dolj, au fost acordate atestate pentru patru întreprinderi sociale. Pentru mai multe informaţii despre felul în care funcţionează economia socială, pot fi accesate link-urile:

http://www.mmuncii.ro/…/ro/2014-dome…/munca/economia-sociala
http://www.anofm.ro/informatii-utile-privind-economia-socia…
http://www.dolj.anofm.ro/economie_sociala.html

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...