Actualitate

A fost semnat contractul pentru staţia de sortare a deşeurilor

Consiliul Judeţean Mehedinţi a implementat proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi”, cofinanţat de Uniunea Europeană, proiect prin care s-a dezvoltat sistemul de management al deşeurilor şi a fost extinsă infrastructura de management al deşeurilor în judeţul Mehedinţi.

Astăzi, preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi, Aladin Georgescu a semnat contractul de delegare prin concesiune a serviciilor de operare, întreţinere şi administrare a staţiei de sortare şi a staţiei de tratare mecano-biologică din localitatea Malovăţ, judeţul Mehedinţi, pe o perioadă de zece ani, concesionarul fiind operatorul unic S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

Din partea concesionarului, la semnarea constractului au participat domnul David Alexander Zeininger, în calitate de administrator al S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L., director adjunct, Ionel Ploaie şi directorul Punctului de Lucru din Drobeta Turnu Severin, Mirel Damian.

Evenimentul a fost urmat de o vizită a reprezentanţilor Consiliului Judeţean, operatorului unic, constructorului şi reprezentanţilor mass-media la Staţiile de sortare şi de tratare mecano-biologice din localitatea Malovăţ.

În urma semnării contractului de concesiune, operatorul va face demersurile pentru a primi toate deşeurile de la operatorii de colectare şi transport din judeţ, le va sorta, prelucra şi trata în vederea reducerii şi valorificării lor. Deşeurile rezultate în urma acestor procese tehnologice, parte vor fi transportate la Depozitul Ecologic Izvoru Bârzii, iar altă parte, la Depozitul de Cenuşă al RAAN, în vederea ecologizării zonei respective.

Prin încheierea acestui contract, Consiliul Judeţean Mehedinţi are în vedere următoarele obiective:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare a localităţilor;
d) dezvoltarea durabilă a serviciului de salubrizare a localităţilor;
e) gestionarea serviciului de salubrizare, pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
f) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
g) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor.
h) respectarea angajamentelor României conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte reducerea cantităţii deşeurilor depozitate.
Proiectul ”Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi”, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial ”Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 ”Dezvoltarea Sistemelor Integrate de Management al Deşeurilor şi Extinderea Infrastructurii de Management al Deşeurilor” şi continuat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 ”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Management al Deşeurilor”, are o valoare de 97.094.421 lei.
Facilităţi realizate sau achiziţionate prin proiect:

• Construirea de staţii de transfer la: Orşova, Baia de Aramă, Strehaia şi Vânju Mare;
• Construirea unei staţii de sortare la Malovăţ;
• Construirea unei staţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor la Malovăţ;
• Închiderea şi ecologizarea depozitelor urbane neconforme de deşeuri de la Strehaia, Vânju Mare şi Baia de Aramă;
• Achiziţionarea a 5.449 pubele de 120 l, 3041 pubele de 240 l, 3434 containere de 1,1 mc, 192 containere tip clopot de 1,5 mc, 17 containere pentru deşeuri voluminoase şi a 12.700 compostoare casnice;
• Achiziţionarea a 9 camioane cu cârlig şi a 15 presscontainere.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...