Actualitate

Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (28 aprilie 2018) – Îmbunătăţiţi securitatea şi sănătatea tinerilor lucrători

În fiecare an pe 28 aprilie, Organizaţia Mondială a Muncii sărbătoreşte Ziua Internaţonală a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, zi în care mişcarea sindicală onorează memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. În această zi sunt organizate simultan în întreaga lume acţiuni pentru a atrage atenţia asupra importanţei prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
În acest an, Ziua Internaţonală a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (28 aprilie) şi Ziua Mondială împotriva Muncii Copiilor (12 iunie) sunt celebrate printr-o campanie comună, cu titlul „Generaţia Securitate şi Sănătate”. Scopul acestei campanii îl constitue promovarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi pentru oprirea muncii copiilor.
Campania vizează accelerarea acţiunilor pentru atingerea ţintelor „Medii de lucru sigure pentru toţi lucrătorii până în 2030” şi „Încetarea tuturor formelor de muncă a copiilor până în 2025”. Realizarea acestor obiective necesită o abordare concertată şi integrată, care să includă promovarea unei culturi a prevenirii pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi acţiuni pentru eliminarea muncii copiilor.
Conform statisticilor O.I.M., la nivel mondial există cca. 541 milioane de tineri lucrători (15 – 24 ani), care reprezintă mai mult de 15% din forţa de muncă mondială. Aceste cifre includ şi 37 de milioane de copii implicaţi în munci periculoase. În Uniunea Europeană, lucrătorii tineri suferă cu 40% mai multe accidente de muncă cu consecinţe grave asupra sănătăţii, decât lucrătorii adulţi cu vârsta peste 25 ani.
În urma analizei factorilor care pot creşte vulnerabilitatea tinerilor faţă de riscurile legate de securitate şi sănătatate în muncă, constatăm că cei mai importanţi factori sunt stadiul lor de dezvoltare fizică şi psihică, lipsa experienţei de muncă şi lipsa de instruire, conştientizarea limitată a pericolelor legate de locul de muncă şi lipsa puterii de negociere, fapt ce determină tinerii lucrători să accepte sarcini periculoase sau condiţii de muncă proaste.
Campania Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 2018 abordează aceste provocări, evidenţiind importanţa critică a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii tinerilor lucrători, prin promovarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase pentru tineri, cât şi pentru formarea unei culturi a prevenirii. Campania urmăreşte şi conectarea eforturilor de combatere a tuturor formelor de muncă a copiilor, vizând în primul rând muncile periculoase la care aceştia sunt supuşi.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea se alătură aceste campanii şi depune eforturi, prin acţiunile pe care le întreprinde, pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor cu privire la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la toate locurile de muncă, precum şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
În România, siguranţa la locul de muncă este reglementată de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, iar controalele de specialitate din acest domeniu sunt efectuate de Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă. Potrivit prevederilor legale în vigoare angajatorul trebuie să implementeze măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, pe baza unor principii generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire care să includă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă.
Responsabilitatea pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor revine angajatorilor, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană. Între factorii care pot influenţa sănătatea fizică a lucrătorului se numără mediul de muncă (zgomot, vibraţii), mijloacele de producţie (curent electric, maşini, agenţi chimici), sarcina de muncă (efort fizic, poziţii de lucru vicioase, munca în schimburi, munca în condiţii de izolare).
Vă invităm să celebraţi şi în anul 2018 această zi importantă pentru noi toţi.

INSPECTOR ŞEF, Ion Tănăsoiu

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...