Politică

Eugen Neaţă: Accesul la informaţii clasificate trebuie făcut motivat

Încă de pe vremea în care lucram în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, am sesizat şi scris despre abuzurile pe care instituţiile statului le fac împotriva omului, dar fără rezultat pentru că nu aveam puterea de a stopa aceste lucruri.

Mai târziu, când mi-am încheiat cariera, am candidat la funcţia de deputat, iar aceasta a fost una dintre temele campaniei mele: stoparea abuzurilor şi a modului represiv în care instituţiile statului adesea acţionează şi aducerea acestora la munca în folosul cetăţeanului.
Acum a venit momentul să corectez, prin iniţiative legislative clare şi transparente, aceste abuzuri care persistă de foarte mulţi ani şi care limitează drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului.
Una dintre problemele întâlnite şi care este necesar a fi corectată are la bază prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, care în cuprinsul său are prevăzute dispoziţii ce permit clasificarea informaţiilor astfel încât poate fi eludată legea, pot fi acoperite anumite erori administrative, sunt private persoane de drepturile legitime sau sunt create premisele folosirii legii în scopuri abuzive.
Acest lucru îmi este cunoscut şi din practică, întrucât întreaga mea carieră mi-am desfaşurat activitatea într-o instituţie în care avizul pentru accesul la informaţii clasificate este obligatoriu.
În prezent avizul, retragerea sau după caz, respingerea acordării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate se dispune fără ca instituţiile statului cu atribuţii în domeniu să aibă obligativitatea de a motiva în concret acest act administrativ.
Dacă actul administrativ ar putea fi emis fără vreo motivare (aşa cum se întâmplă în prezent în asemenea situaţii) ar reieşi în mod exclusiv puterea discreţionară a autorităţii publice, fapt de neînchipuit într-un stat de drept. Manifestarea unei puteri discreţionare este o încălcare a drepturilor şi libertăţilor noastre fundamentale prevăzute de Constituţie şi de lege.
Pentru a crea o stare de normalitate şi legalitate, în ce priveşte modalitatea de avizare, retragere, sau după caz, respingerea acordării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, am depus o iniţiativă legislativă pentru completarea legii nr. 182/2002 cu un nou articol, art. 13 indice 1 şi care are următorul cuprins:
“Avizul, retragerea, sau după caz respingerea acordării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru persoanele cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, se transmit, motivat către solicitant şi către beneficiarul nemijlocit”.
Astfel, se respectă dreptul constituţional al cetăţeanului, exercitat în scopul satisfacerii unui interes de natură personală în condiţiile legii şi se elimină posibilitatea săvârşirii unor abuzuri ale instituţiilor împotriva cetăţenilor.
Multumesc colegilor pentru susţinere şi pentru că au ales să fie coiniţiatorii acestei iniţiative!

Deputat Eugen Neaţă

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...