Economic

ASF înfiinţează InsurTech Hub pentru susţinerea inovaţiei tehnologice în asigurări

Bucureşti, 19 aprilie 2018 – Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis constituirea unui grup de lucru - InsurTech Hub – care are ca principal scop susţinerea inovaţiei tehnologice în domeniul asigurărilor.

În vederea susţinerii dezvoltării controlate a activităţilor de inovaţie din punct de vedere tehnologic pe piaţa asigurărilor, care sunt din ce în ce mai frecvente la nivel mondial, atât EIOPA (Autoritatea Europeană în Asigurări şi Pensii Private), cât şi o serie de autorităţi naţionale de reglementare şi supraveghere financiară şi-au constituit echipe dedicate (grupuri de lucru) FinTech/InsurTech. Acestea se ocupă de colectarea informaţiilor, de dezvoltarea de competenţe şi de expertiză, de oferirea de suport celor interesaţi, în cadrul diferitelor structuri ale autorităţilor. Grupurile de lucru sunt responsabile cu analizarea fenomenelor tehnologice şi a activităţilor generate de acestea în domenii precum: riscurile cibernetice, Big Data, Internet of Thinks, Blockchain, telematics, utilizarea roboţilor pentru recomandări, inteligenţă artificială etc.

„Pentru a veni în sprijinul pieţei asigurărilor în vederea susţinerii nevoilor de aliniere la tendinţele europene de implementare a inovaţiilor tehnologice, dar şi al consumatorilor, în cadrul ASF a fost înfiinţat grupul de lucru InsurTech Hub compus din reprezentanţi ai ASF, ai societăţilor de asigurare, ai intermediarilor în asigurări, ai companiilor IT interesate, precum şi din reprezentanţi ai asociaţiilor din domeniul asigurărilor şi din domeniul IT”, a declarat domnul Leonardo Badea, preşedintele ASF.

La rândul său, Vicepreşedintele ASF, domnul Cornel Coca Constantinescu, afirmă că scopul principal al grupului de lucru InsurTech Hub îl constituie asigurarea cadrului instituţional al colaborării dintre părţile implicate în vederea susţinerii dezvoltării controlate a activităţilor de inovaţie în asigurări, din punct de vedere tehnologic (InsurTech), inclusiv prin stimularea de proiecte în domeniu. „InsurTech va acoperi şi zona de RegTech cu identificarea de soluţii eficiente de utilizare a inovaţiilor tehnologice, fiind conectat cu strategia EIOPA în domeniu”, a precizat Vicepreşedintele ASF.

„InsurTech Hub va reprezenta o platformă pentru cei care doresc să dezvolte noi servicii şi produse de asigurări, centrate pe interesele asiguraţilor, fie că sunt societăţi de asigurări, fie că sunt brokeri, care au un mare potenţial inovativ, fie că sunt start-up-uri sau companii româneşti de tehnologie. Hub-ul va asigura conexiunea cu iniţiativele europene în domeniu”, a declarat domnul Călin Rangu, coordonatorul InsurTech Hub şi vicepreşedinte InsurTech Task Force al EIOPA.

Conform regulamentul de organizare şi funcţionare a grupului de lucru InsurTech Hub, aprobat de Consiliul ASF, în data de 17.04.2018, principalele obiective ale acestuia sunt:

- încurajarea tehnologiilor inovatoare în favoarea consumatorilor, a dezvoltării mijloacelor de reglementare şi supraveghere şi a dezvoltării pieţei asigurărilor, în ritm cu evoluţiile în domeniu înregistate de alte ţări europene;
- monitorizarea dezvoltărilor tehnologice inovatoare din perspectiva:
• reglementărilor actuale şi a celor necesare a fi aplicate în viitor,
• conduitei companiilor care promovează astfel de soluţii,
• entităţilor care utilizează tehnologii şi soluţii inovatoare.
- susţinerea dezvoltărilor tehnologice inovative în mod controlat şi în avantajul consumatorilor cu protecţia drepturilor şi intereselor acestora din perspectiva identităţii digitale, a activelor dematerializate pe care le deţin şi a datelor cu caracter personal;
- identificarea riscurilor cibernetice şi propunerea de măsuri de gestionare a acestora;
- crearea unui cadru de testare şi suport pentru companiile care dezvoltă soluţii inovatoare în avantajul consumatorilor, pentru lărgirea penetrării asigurărilor şi pentru creşterea calităţii serviciilor şi a reducerii costurilor de asigurare prin utilizarea digitalizării.

În economia globalizată şi digitalizată, inovaţia tehnologică este o sursă de stabilitate şi de creştere economică cu o orientare către interesele asiguraţilor. Rezultatele inovaţiei tehnologice, Big Data, Blockchain, inteligenţa artificială au potenţialul de a dezvolta în mod semnificativ sectorul financiar, inclusiv cel al asigurărilor. În acest context, există provocări tot mai ambiţioase pentru societăţile de asigurare, care trebuie să-şi adapteze modelele de afaceri la noile tehnologii, dar şi pentru autorităţile de supraveghere, care trebuie să asigure atât un cadru legislativ şi de supraveghere corespunzător, centrat pe protecţia consumatorilor, cât şi pe stabilitatea financiară, permiţând părţilor interesate, inclusiv asiguraţilor, valorificarea în mod corespunzător a avantajelor inovaţiei financiare.

********
Despre ASF
ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...