Actualitate

A.J.O.F.M. Dolj sprijină angajatorii care doresc să organizeze programe de ucenicie

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj vine în sprijinul angajatorilor care doresc să organizeze programe de ucenicie la locul de muncă prin acordarea de subvenţii din bugetul asiguraţilor pentru şomaj.

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, organizată la iniţiativa angajatorilor de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile legii şi se adresează pe de o parte persoanelor cu vârsta de peste 16 ani , care doresc să se concentreze pe învaţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete cerute de practicarea unei meserii direct la locul de muncă, iar pe de altă parte se adresează angajatorilor care doresc sa îşi asigure personal calificat, în funcţie de cerinţele specifice domeniului în care activează.

Potrivit prevederilor Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, exceptând perioada de probă la care este supus ucenicul. Pentru a beneficia de acestă sumă, angajatorul va încheia o convenţie cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinsă în contractul de ucenicie.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinatăde 12, 24 sau 36 de luni,în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregatească ucenicul, respectiv nivelul 2, 3 sau 4 de calificare (stabilit conform Cadrului Naţional al Calificărilor aprobat prin HG nr.918/2013).

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorii se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.13A, Compartiment Relaţii cu Angajatorii, tel. 0251/306 100, int. 124 sau pot accesa site-ul www.dolj.anofm.ro, secţiunea Ucenicie.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...