Ultima Oră

Finanţatorul depozitului de la Kozlodui demarează o anchetă

Banca finanţatoare a depozitului de deşeuri radioactive de la Kozlodui a declanşat procedura de anchetă ca urmare a unei solicitări din partea av. Lucian Bernd Săuleanu, cofondator al Platformei Civice.Anti-Kozlodui fondată de Acţiunea pentru Renaşterea Craiovei, Asociaţia C.R.O.N.O, Asociaţia Civică pentru Viaţă şi Pro Democraţia Club Craiova.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), o instituţie publică deţinută de 65 de ţări şi două instituţii interguvernamentale, este finanţatorul depozitului pentru deşeuri radioactive de la Kozlodui, prin KIDSF (Kozloduy International Decommissioning Support Fund.)

Platforma civică anti-Kozlodui a transmis iniţial o plângere către BERD, indicând mai multe aspecte de nelegalitate ale proiectului depozitului de deşeuri nucleare. Prima replică a venit din partea lui Valentin Seider, şeful Departamentului pentru Siguranţă Nucleară KIDSF al BERD. Acesta nu a oferit răspuns la toate argumentele punctuale formulate împotriva proiectului depozitului de deşeuri şi la întrebările adresate, iar ca reprezentant al proiectului, s-a dezis de problemele legate de organizarea dezbaterilor şi consultărilor publice în vederea realizării analizei de impact asupra mediului în context transfrontieră, considerând că acestea revin în totalitate autorităţilor locale române. Concluzia lui Seider, aceea că au fost îndeplinite condiţiile procedurale şi nu există motiv pentru stoparea finanţării, a fost considerată nefundamentată, întrucât depozitul de deşeuri radioactive vine în contradicţie cu prevederile Politicii Sociale şi de Mediu a BERD, care trebuie respectate de proiectele finanţate.

Astfel, Platforma Civică a solicitat, mai departe, demararea unei anchete la nivelul BERD folosind mecanismul oficial de depunere a unei plângeri (Project Complaint Mechanism). Cererea a fost înregistrată în luna martie şi urmează să fie analizată în perioada următoare. Banca a fost implicată în mai multe proiecte controversate pe care le-a finanţat în ultimii ani, unul dintre acestea fiind chiar fabrica Kronospan din Sebeş, împotriva căreia locuitorii oraşului au protestat ani la rând din cauza producţiei de formaldehidă, o substanţă cancerigenă care le pune în pericol sănătatea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...