Administraţie

Constantin Rădulescu: Cu bani europeni, implementăm sistem unitar de management al calităţii la Consiliul Judeţean Vâlcea!

Consiliul Judeţean Vâlcea a depus, în luna noiembrie 2017, cererea de finanţare ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, CP 6/2017 - Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020., iar după etapa de evaluare tehnică şi financiară, la care a primit 95 de puncte, a fost selectată pentru finanţare.

Principalele activităţi prevăzute în proiect vizează implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii, conform SR EN ISO 9001:2015, implementarea instrumentului de autoevaluare CAF, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului, din cadrul Consiliul Judeţean Vâlcea şi instituţiile publice subordonate, prin participarea la programe şi evenimente de formare profesională în domeniul managementului calităţii.

„Sunt foarte bucuros că luni, 02 aprilie 2018, am primit de la Autoritatea de Management pentru POCA, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vestea că proiectul ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate” a fost selectat pentru finanţare şi că, astfel vor ajunge la Vâlcea 625.000 lei pentru dezvoltarea unui sistem unitar şi sustenabil de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al altor 12 instituţii publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari. Nu cheltuim bani din bugetul judeţului şi nici bani guvernamentali pentru implementarea sistemului unitar de management al calităţii, ci primim aproximativ 6,5 miliarde lei vechi, bani pe care îi investim în creşterea calităţii serviciilor furnizate de Consiliul Judeţean Vâlcea şi instituţiile subordonate acestuia, pentru că ne dorim să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor cetăţenilor judeţului nostru, în slujba cărora ne-am angajat. Ei merită tot ce este mai bun”, a declarant Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliul Judeţean Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...