Administraţie

Complexul de Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea, reabilitat cu fonduri europene!

Consiliul Judeţean Vâlcea demarează un nou proiect european, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

Miercuri, 14.03.2018, a avut loc, la sediul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, semnarea, de către Paul Stănescu, Viceprim - Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, a contractului de finanţare pentru proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”.

Complexul de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea, situat pe strada Liviu Rebreanu, nr. 4, funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi este destinat, în principal, furnizării de servicii sociale de îngrijire şi recuperare medicală pentru copiii cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii din judeţul Vâlcea. Proiectul are o valoare totală de 7.595.815,95 lei (inclusiv TVA).

Principalele intervenţii asupra clădirii vizează realizarea de lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi termice pentru consum propriu, lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat, sisteme de management energetic integrat şi alte intervenţii care conduc la eficientizarea energetică a clădirii. Totodată, vor fi realizate lucrări care vor contribui la creşterea securităţii la incendiu şi la creşterea nivelului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi.

Proiectul va contribui la creşterea calităţii serviciilor furnizate de acest centru şi, totodată, va conduce la e ficientizarea cheltuielilor publice, prin diminuarea costurilor de întreţinere şi funcţionare aferente acestei clădiri de mari dimensiuni, costuri ce sunt asigurate din bugetul judeţului.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...