Actualitate

Programul „Salvator din pasiune” continuă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt reia campania de recrutare de noi candidaţi în cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune!”.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele: vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.
Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie a actului de identitate, avizul psihologic din partea unui psiholog clinician, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puţin două din următoarele criterii „nu se află în evidenţă cu boli cronice”, „apt pentru efort fizic de nivel mediu” şi „clinic sănătos” şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani. Dosarele complete ale candidaţilor vor fi depuse la sediul ISU Olt din Slatina, strada Tipografului nr. 7, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, până la data de 31 martie. În urma analizei dosarelor şi în funcţie de numărul de solicitări, candidaţii vor fi contactaţi pentru semnarea contractelor de voluntariat şi furnizarea informaţiilor despre activităţile viitoare. În cele două etape ale programului „Salvator din pasiune!” desfăşurate de ISU Olt s-au înscris 26 de voluntari, iar aceştia au obţinut competenţe de bază în acordarea primului ajutor calificat. Doi dintre aceştia au aboslvit „Cursul de prim ajutor calificat şi descarcerare” şi execută în prezent misiuni împreună cu echipajele SMURD.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...