Actualitate

Direcţia Silvică Vâlcea marchează debutul Lunii Plantării Arborilor

În perioada 15 martie – 15 aprilie a fiecărui an autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura organizează “Luna plantării arborilor“. “Luna plantării arborilor“ este dedicată tuturor, este a întregii societăţi romaneşti, care trebuie sensibilizată în favoarea pădurii, pentru susţinerea acţiunilor de ocrotire şi conservare a pădurilor şi creşterea conştiinţei forestiere a populaţiei, dezvoltării patrimoniului silvic naţional.

Regenerarea pădurii este unul din fenomenele cele mai importante din viaţa pădurii, care încheie un ciclu de vegetaţie şi este în acelaşi timp începutul unui nou arboret.

Regenerarea pădurilor este un proces de înnoire sau de refacere a generaţiilor de arbori în locul celor exploatate sau distruse din diferite cauze (ex. doborâturi de vânt, atac de Ipidae, etc). Regenerarea se impune ca o verigă obligatorie, un mijloc permanent de evoluţie a vegetaţiei arborescente, care asigură continuitatea pădurii în timp şi spaţiu. Menţinerea şi extinderea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a recoltat masă lemnoasă, ca urmare a aplicării tăierilor de produse principale şi împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră, care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament.

Regenerarea pădurilor se realizează in două moduri:

• regenerare naturală: sub arboretul matur;
• regenerare artificială: cu puieţi forestieri produşi în pepiniere, care se plantează în urma tăierilor definitive în suprafeţele neregenerate sau în cele care nu se regenerează natural.

Activitatea de regenerare a pădurilor din cadrul Direcţiei Silvice Vâlcea se desfăşoară sub semnul păstrării continuităţii pădurii, prin instalarea şi menţinerea vegetaţiei forestiere, cu promovarea formulelor şi a schemelor de împădurire compatibile tipului natural fundamental de pădure. Pentru împădurirea suprafeţelor s-a acordat o mare atenţie compoziţiei ţel, deci modului de asociere a speciilor, astfel ca aceasta să fie corespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor staţionale şi al ţelului de gospodărire stabilit.

Anual la nivelul Direcţiei Silvice Vâlcea se regenerează în medie 300 ha, din care: 220 ha regenerări naturale şi 80 ha împăduriri propriu-zise.

Pentru primăvara acestui an Direcţia Silvică Vâlcea are prevăzut a realiza în pădurile statului pe care le administrează:

- 88 ha împăduriri integrale;
- 37 ha completări în plantaţiile executate în anii anteriori;
- 193 ha regenerări naturale noi.

Pentru acestea se vor folosi 600 mii buc puieţi forestieri din care 252 mii puieţi molid, 10 mii puieţi brad, 34 larice, 100 mii puieţi gorun, 56 mii puieţi stejari, 148 mii puieţi paltin şi alte specii de ajutor şi amestec frasin, cireş, salcâm şi fag. Puieţii se asigura în totalitate din pepinierele proprii în care mai avem disponibil pentru valorificare cer şi plop euro american.

Toamna se execută controlul anual al regenerărilor, ocazie cu care, prin pieţe de probă amplasate, se stabileşte procentul de prindere a puieţilor, pierderile produse şi lucrările necesare a se executa în anul următor. Puieţii uscaţi sunt înlocuiţi în primăvara următoare, cu ocazia lucrărilor de completări.

Cele mai mari suprafeţe se vor planta la Ocolul Silvic Voineasa 45 ha, Ocolul Silvic Băbeni 14 ha, Ocolul Silvic Horezu 10 ha, Ocolul Silvic Stoiceni 8 ha, Ocolul Silvic Romani 6 ha, Ocolul Silvic Bălceşti 3 ha şi Ocolul Silvic Rm. Vâlcea 2 ha.

De asemenea Direcţia Silvică Vâlcea va realiza în pădurile aparţinând altor deţinători care au contract de prestări servicii/administrare 11,7 ha împăduriri integrale, după cum urmează:

-Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – 8,3156 ha;
-Episcopia Râmnicului, Mănăstirea Mamu – 1,14 ha;
-Paraschiv Doru – 1,9555 ha;
-Dumitraşcu Marcel – 0,2842 ha.

În vederea pregătirii lucrărilor de împădurire din anii viitori şi a celor de completare a plantaţiilor deja înfiinţate, pentru a avea materialul săditor necesar efectuării acestor lucrări în aceasta primăvara vom semăna în solarii 550 mp, din care 500 mp cu molid si 50 mp cu larice. În pepiniere se vor executa 68 ari repicaje de molid, 3 ari repicaje de larice şi 100 ari semănătură de salcâm.

Tot în acest an Direcţia Silvică Vâlcea participă la realizarea unor proiecte în parteneriat cu alte unităţi, şi anume: de înfiinţarea a unui parc dendrologic alături de Şcoala Gimnazială Roşiile pentru care Direcţia Silvică Vâlcea a asigurat prin sponsorizare cantitatea de 364 puieţi forestieri de talie mijlocie apţi pentru plantare.

În vederea satisfacerii solicitărilor unor persoane fizice sau juridice, pentru acordarea de puieţi forestieri în vederea plantarii, pepiniera Ioneşti va furniza contra cost la preturi avantajoase material săditor disponibil pentru persoanele fizice si juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistentei tehnice gratuite din partea personalului silvic.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...