Actualitate

Vâlcea: Se face curăţenie în judeţ

Prefectul judeţului Vâlcea, Florian Marin, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, au organizat marţi, 13 martie 2018, începând cu ora 11:00, o şedinţă de lucru la sediul Instituţiei Prefectului, pe tema măsurilor pentru igienizare şi salubrizare a zonelor din vecinătatea amenajărilor hidrotehnice, precum şi a celor situate de-a lungul cursurilor de apă de la nivelul judeţului Vâlcea.

La şedinţă au participat şi conducerile sau reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Vâlcea, Sucursalei Hidrocentrale Vâlcea, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea şi Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatului Judeţean Vâlcea.

Ca urmare a şedinţei de lucru s-au stabilit următoarele măsuri imediate şi mediate:

- desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri de pe raza localităţilor, identificate de-a lungul reţelelor de drumuri rutiere, a căilor ferate, amenajărilor hidrotehnice, cursurilor de apă, ori de pe terenurile agricole şi forestiere;

- instalarea indicatoarelor privind restricţionarea depozitării deşeurilor în locurile nepermise;

- întreţinerea şi decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în localităţi;

- menţinerea într-o stare corespunzătoare a locurilor de agrement din jurul localităţilor şi în interiorul acestora;

- menţinerea de către cetăţeni, instituţiile publice şi agenţii economici a curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei/imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea;

- curăţirea şi salubrizarea albiilor cursurilor de apă, a lacurilor şi bălţilor, a malurilor acestora, precum şi a locurilor virane.

Activităţile menţionate se vor derula şi cu sprijinul şi implicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a edililor UAT - urilor din judeţ.

Urmărirea respectării măsurilor va aparţine Gărzii de Mediu, care va aplica şi sancţiuni, acolo unde situaţia o va impune.

Totodată, s-a stabilit ca în săptămâna 19-23 martie a.c., să fie organizată o nouă şedinţă de lucru, cu instituţiile/societăţile implicate, în vederea analizării stadiului acţiunilor mai sus menţionate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...