Eveniment

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de SC Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 05 – 09 martie 2018

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 05 – 09 martie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe strada V. Olănescu nr. 6, unde s-a amenajat terenul cu macadam, urmând ca, atunci când permite vremea, să se execute lucrări de betonare şi asfaltare.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Ştirbei Vodă nr. 73.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- Se continuă cu racordarea la reţeaua electrică a Staţiei de Pompare Apă Potabilă pe strada Intrarea Stăncioiului;
- S-au verificat staţiile de pompare/ rezervoare, s-au curăţat (deszăpezit) perimetrele: Dealul Malului, Capela, Râureni, Aranghel, Apusului, Măceşului, Prunului, Buda, Poenari, Cojocarilor, Izlazului;
- A fost înlocuit robinetul general la sediul CEZ, strada Ştirbei Vodă;
- S-a adus la starea iniţială terenul în urma prăbuşirii lângă reţeaua de canalizare, pe strada Matei Basarab intersecţie cu strada Ionel Geantă. Se continuă cu lucrări de betonat şi asfaltat;
- S-a refăcut zidărie cămin canalizare menajeră pe str. Dacia ;
- A fost înlocuită o ramă cu capac carosabil şi a fost refăcută suprafaţa carosabilă prin turnare mixtură asfaltică pe str. Carol I;
- Au fost sudate capacele căminelor de canalizare menajeră care fac zgomot la trecerea vehiculelor pe străzile: Morilor, Sacerdoţeanu, Florilor, Bujorului, Colonel Bădescu;
- A fost refăcut cămin canalizare menajeră pe str. Cecilia Cuţescu Stork;
- A fost refăcută suprafaţa carosabilă pe str. Matei Basarab;
- S-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere şi a căminelor de canalizare menajeră, manual şi mecanizat;
- S-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- Au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat şi curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere pe stăzile: Republicii, Carol I, Nicolae Bălcescu, Lucian Blaga, Marin Sorescu, Tineretului, Libertăţii, Mihai Eminescu, Rapsodiei, Matei Basarab, Aleea Stejarului, Aleea Teilor, Aleea Bradului, Aleea Trandafirilor, Ostroveni, I.L. Caragiale, Dr. Hacman, Nicolae Iorga, 1 Mai, Bogdan Amaru, Gib Mihăescu, Grigore Procopiu, Regina Maria, Nicolae Titulescu, Calea lui Traian.
S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră la următoarele adrese: str. Ostroveni - Bl. A40/2, sc. A şi B, Bl. A42/2, sc. A; Calea lui Traian – Bl. L şi Bl. D, Bl. 37, sc. D, Bl. S15, sc. C, Bl. 7, sc. C, Bl. 15, sc. C şi D, Bl. A16, sc. D; Bd. Tineretului – Bl. A11/1, sc. C, Bl. B2, sc. A; str. V. Olănescu, nr. 6; str. Tudor Vladimirescu – Bl. 5, sc. C; str. Stejatului – Bl. C0, Bl. C1, sc. A şi B, sc. B; str. Mihai Eminescu – Bl. B12, Bl. C10 şi Bl. C29; str. Luceafărului – Bl. A1, sc. B; Aleea Melodiei – Bl. N9, sc. B; str. Emil Avrămescu, Bl. O, sc. A; str. Marin Sorescu – Bl. A26, sc. A; str. I.L.Caragiale – Bl. A35/2 şi A27/3.

31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite 31 apometre şi au fost realizate 10 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 2 avize de amplasament şi 4 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...