Politică

Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală, impuse de decizii ale Curţii Constituţionale şi CEDO

Declaraţie politică a deputatului eugen Neaţă susţinută, miercuri, 28 februarie 2018, în Parlamentul României

Stimate(ă) Domnule/Doamnă Preşedinte de şedinţă
Stimaţi colegi prezenţi,

Parlamentul României, ca organ reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, şi-a propus printre altele, să procedeze la perfecţionarea legislaţiei penale prin implementarea Deciziilor Curţii Constituţionale şi a Directivelor Parlamentului European şi ale Consiliului care vizează această materie. În acest sens, în cadrul Parlamentului, s-a constituit o comisie formată din parlamentari cu pregătire juridică care au elaborat, până în prezent, trei proiecte de modificare şi completare a prevederilor Codului penal şi Codului de procedură penală.

Un prim proiect de lege este cel pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii Directivei nr. 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană.

Al doilea proiect de lege are în vedere implementarea Deciziilor Curţii Constituţionale în legislaţia penală şi procesual penală. În materia Codului penal, până în prezent, au fost elaborate aproximativ 10 Decizii ale Curţii Constituţionale, iar în materia Codului de procedură penală au fost date aproximativ 40 de Decizii ale Curţii Constituţionale.

In sfârşit, al treilea proiect cuprinde propuneri de modificare şi completare a unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală pentru a le pune de acord cu prevederile Directivei UE/2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

Prin acest proiect sunt propuse modificări şi completări ale următoarelor texte din Codul penal: art. 268 - Inducerea în eroare a organelor judiciare; art. 273 - Mărtuiria mincinoasă; art. 277 - Compromiterea intereselor justiţiei şi art. 283 - Represiunea nedreaptă. Modificările preconizate a opera la Codul de procedură penală ca urmare a implementării acestei Directive a Parlamentului European sunt mult mai numeroase, ele vizează conţinutul a 60 de articole.
In legătură cu modificările propuse în aceste proiecte de lege au fost depuse amendamente, s-au făcut observaţii şi s-au sugerat îmbunătăţiri privitoare la conţinutul lor.

Ţinând seama de faptul că toate cele trei proiecte de lege vizează modificări şi completări ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală, determinate de nevoia implementării în conţinutul acestora a Deciziilor Curţii Constituţionale şi a unor Directive ale Parlamentului European şi Consiliului, consider că mai justificat ar fi ca toate aceste proiecte să fie incluse într-un singur proiect de lege.

Se poate reflecta şi la soluţia potrivit căreia să fie elaborate două proiecte de lege: unul care să cuprindă modificările şi completările dispoziţiilor din Codul penal şi altul care să conţină propuneri de modificare şi completare a prevederilor din Codul de procedură penală.

Considerăm că apare ca justificată corelarea dispoziţiilor art. 113 din noul Cod penal cu dispoziţiile din normele de incriminare a unor fapte contra libertăţii şi integrităţii sexuale.

În expunerea de motive a proiectului noului Cod penal se preciza că limita de 15 ani a victimei în cazul actului sexual cu un minor, la varianta tip, se corelează cu dispoziţiile Codului familiei, care a admis căsătoria cu dispensă a femeii de la 15 ani, dispoziţii care în prezent nu mai sunt în vigoare, iar limita minimă a căsătoriei este de 16 ani.

Ţinând seama de cele ce au precedat, sugerez Comisiei care se ocupă cu definitivarea proiectelor de lege ca, pe lângă modificarea şi completarea unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală prin care se urmăreşte implementaea Deciziilor Curţii Constituţionale şi a unor Directive ale Parlamentului European şi Consiliului, să aibă în vedere şi nevoia înlăturării necorelărilor între unele texte din Partea generală a Codului penal şi Partea specială a acestuia precum şi corectarea inconsecvenţelor în ce priveşte incriminarea unor fapte.

În cazul în care Comisia apreciază că modificările nu sunt oportune în această etapă, este necesar ca într-o perioadă relativ scurtă să fie depus un nou proiect de lege care să corecteze textele la care am făcut referiri.
Vă mulţumesc!

Deputat Eugen Neaţă
Colegiul 40 Vâlcea
Grupul Parlamentar PSD, 28.02.2018

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...