Economic

Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat, în perioada 17-23 februarie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

PROBLEME PUNCTUALE.
Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a trecut la identificarea şi înlocuirea apometrelor care au fost ridicate în vederea verificării metrologice din oraşul Băile Govora - str. Tudor Vladimirescu M. Eminescu şi Horia, Cloşca şi Crişan, din com. Păuşeşti-Otăsău – satele Păuşeşti şi Buzdugan şi din comuna Mihăeşti – satele Vulpuieşti, Scărişoara şi Gurişoara;
- s-a efectuat igienizarea zonei din preajma rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă Palangine şi Cucurigu din oraşul Băile Govora;
- au fost efectuate operaţii de montare a staţiei de transmisie date ”Metrilog” în vederea monitorizării nivelului de apă al rezervorului de înmagazinare şi a presiunii în reţeaua de distribuţie la staţia de apă Buneşti;
- au fost efectuate operaţii de desfundare, spălare şi limpezire a unui tronson de reţea de canalizare, precum şi a racordurilor aferente, în zona Palangine, oraşul Băile Govora.
- s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Pietrari, Mihăeşti şi Buneşti şi la staţiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti, cât şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 staţii de epurare, Buneşti şi Mihăeşti, respectiv în râul Otăsău de la staţia de epurare Pietrari;
- s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
- s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădureţu din oraşul Băbeni;
- s-au efectuat operaţiuni de demontare a tabloului - comandă al puţului nr. 2, precum şi spălare puţuri de captare apă aferente staţiei de captare, clorinare, pompare şi transport apă potabilă Frânceşti, din cadrul sectorului Băbeni;
- s-a asigurat buna funcţionare a staţiei de epurare apă uzată Valea Bălceasca din localitatea N. Bălcescu;
- s-a monitorizat reţeaua de alimentare cu apă potabilă din sursa Brădişor, s-a verificat şi monitorizat staţia de tratare apă cu hipoclorit Romani, s-au efectuat analize apă;
- s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată/cămine canalizare de pe raza localităţilor Şirineasa şi N. Bălcescu;
- au fost înlocuiţi robineţi şi apometre defecte în oraşul Băbeni;
- s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
- s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a staţiilor de captare, tratare şi distribuţie a apei din Şirineasa şi localitatea N. Bălcescu - Predeşti şi Corbi, precum şi buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi-Rotărăşti, loc. N. Bălcescu;
- s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Şirineasa.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE.
Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...