Actualitate

Sprijinirea tinerilor inactivi NEETs în vederea accesului pe piaţa muncii

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj participă, alături de celelalte agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din ţară, la implementarea proiectului INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Beneficiarul acestui proiect este Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, iar Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sunt parteneri.

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de tineri inactivi NEETs (Not in Education, Employment or Training) înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin (oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educaţional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie şi stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior).
Categoria tinerilor NEETs include tineri cu vârsta între 16-24 ani, care nu au reuşit să se integreze pe piaţa muncii din diverse motive (lipsa oportunităţilor de ocupare, lipsa competenţelor cerute pe piaţa muncii) şi care nu sunt cuprinşi în programe de educaţie şi formare.

În cadrul proiectului sunt vizaţi în special tinerii cu nivel scăzut de competenţe şi care au dificultăţi în a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificaţi, cel puţin 160.000, la nivel naţional, vor fi înregistraţi la SPO şi vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, iar după această etapă vor fi îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii (Programul Naţional “A Doua Şansă” – Ministerul Educaţiei Naţionale, servicii de asistenţă socială).

Identificarea tinerilor NEETs inactivi este necesară întrucât cei mai mulţi dintre aceştia nu au acces la informaţii şi nici nu ştiu să le caute. În prezent, ei nu vin din proprie iniţiativă către SPO, în vederea înregistrării, însă experienţa proiectelor deja derulate arată că apropierea de ei este fundamentală pentru atragerea lor în orice programe viitoare, întrucât anulează şi blocajul generat de mijloacele financiare reduse sau inexistente pentru mulţi dintre ei, necesare pentru a ajunge la SPO.

Proiectul îşi propune să ”revitalizeze” reţeaua de sprijin pe care SPO o are deja împreună cu autorităţile publice locale sau să propună noi modele/protocoale de colaborare, inclusiv prin activarea voluntariatui la nivelul comunităţii respective în procesul de identificare,mobilizare şi înregistrare a tinerilor NEETs.

Astfel, va exista o colaborare strânsă între SPO şi autorităţi locale, servicii de asistenţă socială, şcoală, servicii medicale, mediatori comunitari, ONG-uri implicate în activităţi destinate tinerilor şi/ sau asistenţei sociale comunitare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...