Administraţie

Anunţ de licitaţie

Concedent: Comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea, cu sediul în Comuna Vlădeşti, sat Vlădeşti, nr. 122, jud. Vâlcea, cod fiscal: 2540635, telefon 0250/776049, fax 0250/776012;
Concesionează spaţiu pentru desfăşurarea activităţii de FARMACIE în suprafaţă de 76,95 mp, situat în imobil CĂMIN CULTURAL Vlădeşti.
Durata concesiunii: 10 ani.
Procedura aplicată: licitaţia prevăzută de O.U.G. nr. 54/2006.
Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul primăriei comunei Vladesti.
Costul documentaţiei de atribuire 520 lei, conform caietului de sarcini.
Dată limita pentru solicitarea clarificărilor: 06 martie 2018;
Dată limita pentru depunerea ofertelor: 09 martie 2018 ora 12:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Vlădeşti, jud. Vâlcea, comuna Vlădeşti, sat Vlădeşti, nr. 232, jud. Vâlcea.
Număr de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: un exemplar.
Criteriul utilizat la determinarea ofertei câştigătoare: cel mai mare nivel al redevenţei.
Data şi locul deschiderii ofertelor: 12 martie 2018, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Vlădeşti.
Denumirea şi adresa instanţei competenţe să soluţioneze litigiile apărute: Tribunalul Vâlcea, Secţia Contencios administrativ.
Termen pentru sesizarea instanţei: 5 zile de la comunicarea actului administrativ contestat.

Primar, COSAC ADRIAN

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...