Administraţie

Fostul primar din Mălaia, găsit în conflict de interese de ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de conflict de interese de natură administrativă în cazul fostului primar al localităţii Mălaia din judeţul Vâlcea.

Astfel, SERGIU BOGDAN, fost primar al comunei Mălaia, judeţul Vâlcea, a fost găsit în CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV, acesta avizând şi semnând documente pentru Obştea Sălişte, asociaţie în cadrul căreia deţine calitatea de membru şi funcţia de vicepreşedinte şi de la care a obţinut venituri.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/ 2003 şi art. 75 din Legea nr. 393/2004.

Persoana evaluată au fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Persoana menţionată a încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 76 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...