Actualitate

Sprijinirea tinerilor inactivi să intre pe piaţa muncii

Proiectul noncompetitiv INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare este implementat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, cu fonduri europene alocate prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020.

Proiectul vizează identificarea a cel puţin 200.000 tineri inactivi (neocupaţi, necuprinşi în programe de educaţie sau formare), cu vârsta între 16-24, neînregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO/ANOFM).

În cadrul proiectului, sunt vizaţi în special tinerii cu nivel scăzut de competenţe şi care au dificultăţi în a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificaţi, cel puţin 160.000 vor fi înregistraţi la SPO şi vor beneficia de informare şi consiliere profesională, iar după această etapă vor fi îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii (Programul Naţional A doua şansă, servicii de asistenţă socială).

Proiectul INTESPO introduce managementul de caz ca metodă de lucru cu tinerii, prin care serviciile publice evaluează nevoile beneficiarului împreună cu el, îl monitorizează şi îl susţin pentru a accesa serviciile sociale de care are nevoie.

Rolul autorităţilor locale în acest proiect este de a realiza conexiunea între tineri, serviciile de ocupare şi de asistenţă socială la nivel local.

Proiectul îşi propune şi să “revitalizeze” reţeaua de sprijin pe care SPO o are deja împreună cu autorităţile publice locale sau să propună noi modele/protocoale de colaborare, inclusiv prin activarea voluntariatului la nivelul comunităţii respective, în procesul de identificare, mobilizare şi înregistrare a tinerilor.

Astfel, va exista o colaborare strânsă între SPO şi autorităţi locale (Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, consilii locale, Biroul Judeţean pentru Romi), servicii de asistenţă socială (D.G.A.S.P.C., A.J.P.I.S.), şcoală (Inspectorat, unităţi de învăţământ), servicii medicale (Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, medici de familie), mediatori comunitari, poliţie, biserică, ONG-uri implicate în activităţi destinate tinerilor şi/sau asistenţei sociale comunitare, angajatori, cluburi sportive, grupuri de acţiune locală, creşe şi grădiniţe etc.

De asemenea, proiectul încurajează şi implicarea partenerilor sociali (patronate şi sindicate), asociaţii profesionale, structuri asociative şi colaborative, asociaţii cu obiective legate de piaţa muncii (ADL-uri, GAL-uri, FLAG-uri), precum şi promotorii proiectelor competitive prin care sunt furnizate măsuri active de ocupare către tineri, astfel încât oferta de pachete de măsuri active personalizate să se concretizeze în ocuparea unui loc de muncă.
Proiectul are o durată de implementare de 48 luni.

Ion Marius NAFLIU, DIRECTOR EXECUTIV AJOFM Vâlcea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...