Sub Lupă

Luptă împotriva fraudei cu fonduri europene din domeniul agricol

În perioada 14-16 februarie 2018, în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, România, se va desfăşura cea de-a şaptesprezecea activitate din cadrul proiectului cu titlul „Cooperare transnaţională între autorităţi de aplicare a legii pentru întărirea activităţii de prevenire şi luptă împotriva fraudei cu fonduri europene acordate în domeniul agriculturii” (OLAF/2016/D1/068), aflat în implementare la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi.

Conferinţa internaţională cu tema „Protejarea fondurilor europene/comunitare împotriva fraudelor din domeniul agriculturii printr-o abordare integrată – Concepte, tendinţe, practici de prevenire şi contracarare” va reuni reprezentanţi ai celor cinci instituţii partenere implicate în proiect din România (Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj), Bulgaria (Direcţia Regională Silistra), Polonia (Poliţia Voievodală Olsztyn) şi Republica Moldova (Direcţia nr. 3 a Inspectoratului Naţional de Investigaţii), experţi din cadrul instituţiilor cu competenţe în domeniul abordat din România, Belgia (Comisia Europeană - OLAF), Bulgaria, Polonia şi Republica Moldova, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice judeţene şi locale, administratori de societăţi agricole şi fermieri.

Scopul celor trei zile ale evenimentului este de a consolida expertiza participanţilor în domeniul abordat în proiect prin promovarea celor mai bune practici, împărtăşirea experienţelor şi a altor informaţii utile domeniului de referinţă, precum şi creşterea conştientizării în ceea ce priveşte relevanţa protejării intereselor financiare ale UE prin prevenirea şi combaterea fraudei în domeniul agricol.

De asemenea, conferinţa va constitui o oportunitate potrivită pentru a prezenta rezultatele finale ale proiectului, de a realiza o prezentare sumară a principalelor realizări şi a produselor obţinute, având în vedere că activitatea va încheia perioada de implementare a proiectului.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...