Special

ARC ridică problema Kozlodui la Seminarul Regional privind dezvoltarea durabilă

Preşedintele Acţiunii pentru Renaşterea Craiovei (ARC), av. Lucian Bernd Săuleanu, a participat marţi, 6 februarie 2018, la Seminarul Regional „Împreună pentru dezvoltarea durabilă”, unde a transmis un mesaj privind importanţa asumării, de către autorităţile române, a responsabilităţii în legătură cu riscurile asociate obiectivelor nucleare de la Kozlodui în context transfrontieră, riscuri la care sunt expuse zeci de comunităţi din regiunea sudică a României, inclusiv Craiova. La eveniment a luat cuvântul şi un alt reprezentant al Platformei civice anti-Kozlodui, Luminiţa Simoiu, preşedinte al Asociaţiei Civice pentru Viaţă, care a scos în evidenţă organizarea defectuoasă a consultărilor şi dezbaterilor publice din trecut cu privire la subiect.

„Cum unul dintre obiectivele-cheie ale Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabilă, fundament al Strategiei Naţionale a României în domeniu, îl reprezintă protecţia mediului, este absolut necesar să ne aplecăm atenţia asupra riscurilor implicate de Kozlodui. Nu putem neglija acest subiect, este o problemă-cheie, am putea spune că este călcâiul lui Ahile al Olteniei”, a spus Lucian Săuleanu. „Domnul consilier de stat Borbely a spus că principiul fundamental al dezvoltării durabile e să ne construim viaţa şi societatea fără a afecta generaţiile viitoare. Kozlodui e responsabilitatea noastră, a tuturor. E nevoie de o stabilire a priorităţilor, e nevoie de un răspuns coerent din partea autorităţilor. Solicităm transparenţă, comunicare deschisă din partea autorităţilor pe acest subiect, solicităm informarea comunităţii despre această problemă. Mi-aş dori să nu am dreptate, însă datele şi aspectele juridice îmi spun că lucrurile nu sunt în regulă.”

Laszlo Borbely, consilier de stat şi coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a precizat, ca urmare a intervenţiilor reprezentanţilor Platformei Civice anti-Kozlodui: „Sunt de acord că trebuie stabilite priorităţi şi vă asigur că şi eu mi-aş dori să se renunţe la centralele nucleare. Am înţeles mesajul dumneavoastră şi voi ţine legătura cu autorităţile pentru a vedea în ce stadiu ne aflăm.”

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a răspuns că este necesar ca autorităţile să fie mai active în această privinţă şi că problema obiectivelor nucleare de la Kozlodui este, într-adevăr, de maximă importanţă pentru regiune.

Cele mai recente proiecte în derulare la Kozlodui, la numai 4 kilometri de graniţa cu România, sunt megadepozitul pentru deşeuri radioactive, cu o capacitate de 350.000 tone, pentru care lucrările au demarat la sfârşitul lunii august 2017 şi extinderea duratei de exploatare a reactoarelor 5 şi 6, aflate deja în funcţiune de 30 de ani. Pentru acest din urmă proiect, autorităţile bulgare nu au considerat necesară analiza de impact asupra mediului (EIA), menţionând că este puţin probabil ca efectul negativ asupra mediului şi populaţiei să fie semnificativ.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...