Actualitate

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea la 31.12.2017

La sfârşitul lunii decembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,1%.
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 6.670 persoane. Din totalul şomerilor înregistraţi, un număr de 3.131 erau femei.
La sfârşitul lunii decembrie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2.144 persoane au fost indemnizate şi 4.526 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii decembrie 2017 se prezintă astfel: 2.456 persoane provin din mediul urban şi 4.214 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 1.946 persoane.
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel:
- ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (54%);
- persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 39% din totalul şomerilor înregistraţi;
- persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 7% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna decembrie 2017 s-au încadrat 205 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 169 persoane au fost încadrate din rândul şomerilor înregistraţi).

Ion Marius NAFLIU,
DIRECTOR EXECUTIV AJOFM Vâlcea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...