Administraţie

În atenţia chiriaşilor blocurilor ANL din Râmnicu Vâlcea

Primăria municipiului Rm. Vâlcea a anunţat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, chiria pentru locuinţele pentru tineri se actualizează anual cu rata inflaţiei, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflaţiei comunicate de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior şi, dacă este cazul, şi în baza coeficientului de ponderare funcţie de venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere.


Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită documente din care să rezulte veniturile nete pe membru de familie a titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni. Potrivit art. 8, alin. 93 din Legea 152/1998, republicată şi actualizată, în situaţia în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, în termenul stabilit, la stabilirea chiriei datorate de către chiriaş nu se va aplica coeficientul de ponderare funcţie de venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere şi nici excepţiile referitoare la nivelul maxim al chiriei. Astfel, în vederea stabilirii chiriei pentru anul 2018, pentru locuinţele ANL situate în municipiului Râmnicu Vâlcea, titularii contractelor de închiriere au obligaţia de a depune până cel târziu data de 31 ianuarie 2018, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea – Centrul de Informare al Cetăţenilor din strada G-ral Praporgescu nr. 14 sau la sediul Direcţiei Dezvoltare Locală din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 15, documente justificative privind venitul net realizat pe membru de familie pe anul 2017, detaliat pe fiecare lună în parte (sot/soţie, copii minori/majori şi alte persoane aflate în întreţinere, după caz): adeverinţă salariat, cupon pensie, ajutor şomaj, indemnizaţii, alocaţii copii, burse şcolare, declaraţie de venit, adeverinţă de venit de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, alte acte doveditoare după caz.
 În situaţia în care nu sunt depuse înscrisurile solicitate în termenul menţionat, chiria pentru anul 2018 se va recalcula la valoarea maximală conform prevederilor legale.
 Pentru relaţii suplimentare cu privire la documentele justificative, persoanele interesate se pot adresa Biroului Fond Locativ din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 15, parter, zilnic între orele 8:00 – 14:00 sau telefonic, la nr. 0250/730079.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...