Actualitate

ABA OLT: Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe cursurile de apă din judeţul Vâlcea realizate în anul 2017

Pentru diminuarea şi eliminarea efectelor cauzate de manifestările hidrometeorologice periculoase, Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie condusă de ec. Ştefan Prală, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, a demarat şi finalizat conform programului propriu de gospodărire a apelor 2017, lucrări hidrotehnice specifice, pe raza judeţului Vâlcea.

*Principalele lucrări de întreţinere şi reparaţii realizate în anul 2017:

“Astfel de lucrări se execută în tot Bazinul Hidrografic Olt cu muncitorii şi utilajele formaţiilor de lucru din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor. Finanţarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere se realizează din fondurile proprii ale Administraţiei Naţionale Apele Române", a specificat directorul ABA Olt, ec. Ştefan Prală.

- întreţinere diguri canal Arsanca la Băbeni-decolmatare albie=1,2km, volum terasamente=8.300 mc;
- decolmatare pârâu Topolog la Nicolae Bălcescu, sector dosu Râului - Tupan- Dicu - decolmatare albie=1,4 km, volum terasamente=27.080 mc;
- decolmatare pârâu Sălătrucel pe sectorul Jiblea–Berislăveşti-decolmatare albie=1,2 km, volum terasamente=26670 mc;
- decolmatare şi consolidare mal drept pârâu Bistriţa la Frânceşti - zona CFI- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=9390 mc, consolidare mal drept cu anrocamente=2.812 mc;
- decolmatare pârâu Govora la Buneşti - zona cap amonte dig- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=4.000 mc;
- decolmatare pârâu Valea Satului la Fedeleşoiu - aval pod DJ 703 F- decolmatare albie=0,51 km, volum terasamente=6.240 mc;
- decolmatare pârâu Bistriţa la Frânceşti sector pod primărie - pod Viişoara- decolmatare albie=2,1 km, volum terasamente=39.805 mc;
- refacere şi punere în siguranţă apărări de mal pe pârâu Muereasca la Muereasca-punct Vişani- decolmatare albie=0,1 km, volum terasamente=340 mc, umplutură gabioane=66 mc, supraînălţare prag=5 mc beton;
- refacere lucrări pe pr Olăneşti la Rm Vâlcea – zona Stadion Chimistul- consolidare albie cu anrocamente=466 mc;
- refacere şi punere în siguranţă apărări de mal pe pârâu Cerna la Rugetu- umplutură gabion=81 mc, consolidare mal cu anrocamente=100 mc;
- decolmatare şi consolidare mal pârâu Bistriţa la Genuneni zona CFI 22- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=9.350 mc, consolidare mal drept cu anrocamente=2.376 mc;
- intervenţie decolmatare pârâu Lotru zona aval acumulare Brădişor - zona râpa- decolmatare albie=0,3 km, volum terasamente=10.900 mc;
- refacere gabion mal stâng pârâu Topolog la Galicea- decolmatare albie=0,4 km, volum terasamente=5000 mc, refacere consolidare mal stâng=102 m.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...