Special

Mesajul Preşedintelui ANOFM cu ocazia aniversării a 19 ani de activitate

10 Decembrie este o zi deosebit de importantă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, zi în care aniversăm 19 ani de activitate.
Sunt 19 ani în care instituţia noastră s-a transformat, a evoluat şi a acumulat o experienţă bogată, deosebit de important în acest proces fiind sprijinul acordat de Uniunea Europeană şi schimbul de bune practici cu instituţiile similare din state membre UE.

De-a lungul timpului, ANOFM a schimbat abordarea problematicilor pieţei forţei de muncă transformându-se dintr-o instituţie care se ocupă cu plata drepturilor băneşti ale şomerilor, într-un furnizor de servicii ce au drept scop facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a unui număr cât mai mare de persoane. Pentru a veni în sprijinul clienţilor noştri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori, au fost incluse noi modalităţi de relaţionare prin simplificarea diferitelor proceduri de înregistrare, de obţinere a stimulentelor financiare şi a subvenţiilor. Modernizarea instituţiei, adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor noştri la cerinţele concrete ale pieţei muncii, precum şi facilitarea accesului acestora la informaţie au continuat şi în acest an, prin implicarea instituţiei noastre în proiectarea viitoarelor acţiuni ce vor beneficia în anii următori de finanţare europeană.

Am acordat o deosebită atenţie îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării forţei de muncă (prin diminuarea şomajului, în special a şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor şi al altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii). Demn de menţionat este faptul că în acest an rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,5%, depăşind ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 cu 0,5 puncte procentuale.

Printre alte realizări ale acestui an doresc să menţionez acordarea unor noi măsuri privind stimularea ocupării forţei de muncă, rezultate în urma implicării susţinute a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi cooperării cu partenerii sociali. Implementarea măsurilor active oferite de Serviciul Public de Ocupare au adus noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile (tineri NEET, şomeri de lungă durată, persoane cu dizabilităţi, familii monoparentale, persoane peste 45 ani) şi vor ajuta la reducerea disparităţilor economice dintre regiunile ţării noastre.

Şi în acest an tinerii au beneficiat de o atenţie deosebită, eforturile noastre concentrându-se pe încurajarea acestora să se adreseze specialiştilor noştri pentru a le oferi o şansă concretă de a se integra în câmpul muncii. În acelaşi context, angajatorii au fost îndrumaţi să acceseze subvenţiile destinate uceniciei şi stagiaturii, oferind astfel tinerilor şansa unui start în viaţa profesională mult mai facil.

Cu acest prilej aniversar vreau să mulţumesc membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, tuturor partenerilor şi colaboratorilor, clienţilor noştri şi nu în ultimul rând, colegilor, pentru sprijinul şi încrederea acordate. Implicarea şi activitatea tuturor stau la baza acestei instituţii, constituind, şi în viitor, garanţia esenţială a capacităţii de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activităţii sale. Totodată, doresc să remarc intersul reprezentanţilor mass-media şi al societăţii civile pentru activitatea noastră şi pentru informarea corectă a opiniei publice. Atât eu, cât şi colegii mei ne dorim să fiţi alături de noi în continuare pentru a putea face faţă tuturor provocărilor.

Cristiana Barbu, Preşedinte ANOFM

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...