Actualitate

Controale ITM Vâlcea: amenzi pentru munca la ”negru”

În săptămâna 13-17.11.2017, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au desfăşurat activităţi pe cele două direcţii principale de acţiune, relaţii de muncă şi securitate şi sănătate în muncă. Acţiunile s-au desfăşurat în scop preventiv şi au fost vizate sectoarele de activitate unde există riscul de accidentare al lucrătorilor, dar şi sectoarele unde ar putea fi utilizată munca fără forme legale.

În perioada mai sus amintită, în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 30 de controale, în urma controlelor au fost identificate o serie de neconformităţi pentru care au fost dispuse 110 măsuri de punere în legalitate. Pentru abaterile grave au aplicate 4 sancţiuni din care 2 amenzi în valoare de 25.000 lei şi 2 avertismente. De menţionat că în această săptămână a fost identificată o persoană care desfăşura activitate fără forme legale de angajare, angajatorul fiind sancţionat cu amendă în valoare de 20.000 lei.

Dintre neconformităţile identificate amintim:
Primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă;
Neacordarea drepturilor salariale;
Neacordarea repausului săptămânal;
Neevidenţierea orelor suplimentare etc.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 20 de controale şi au fost identificate 70 de neconformităţi, pentru fiecare neconformitate fiind dispusă măsură de remediere. Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 70 de avertismente.


Dintre neconformităţile identificate amintim:
Neacordarea echipamentului individual de protecţie;
Instruire necorespunzătoare;
Lipsa instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
Nu se efectuează verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie;
Nu sunt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă etc.

În continuare, activităţile inspectorilor de muncă se vor concentra pe acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor, a lucrătorilor în scopul aplicării prevederilor legale pentru preîntâmpinarea producerii accidentelor în general, dar în mod deosebit al accidentelor cu consecinţe grave, ireversibile, precum şi identificarea şi combaterea muncii fără forme legale.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...