Special

Colegiul Energetic, conectat la “Hidroelectrica viitorului”

Însuşi preşedintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, i-a întâmpinat la Ciunget pe elevii reputatei instituţii de învăţământ vâlcene

Vineri, 10 noiembrie, elevii Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea au participat la activităţile celei de a doua etape a Proiectului “Hidroelectrica viitorului”, lansat de Hidroelectrica S.A. şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Deschiderea oficială a Proiectului a avut loc în data de 3 iunie 2016 la Centrala Hidroelectrica Vidraru, în prezenţa următorilor: Remus Adrian Borza - administrator judiciar al Hidroelectrica, Ovidiu Agliceru - Director General Hidroelectrica, Ionela Stancu – Director, Direcţia Resurse Umane, Dragoş Ionel Cosma - Inspector General DGIP în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, conf. dr. ing. Diana Maria Bucur de la Facultatea de Energetică din cadrul Universităţii “Politehnica” Bucureşti, reprezentanţi ai principalelor societăţi colaboratoare ale Hidroelectrica şi ai echipei de conducere a Hidroelectrica. Aici, 120 de elevi şi cadre didactice din Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea, Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti şi Colegiul Tehnic “Alexe Marin” Slatina au avut ocazia să viziteze unul dintre cele mai importante obiective hidroenergetice din Romania, CHE Vidraru, care a aniversat 50 de ani de la punerea în funcţiune.

“Hidroelectrica viitorului” este un program derulat pe 4 ani, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, care urmăreşte educarea tinerilor în spiritul muncii şi prezentarea unor oportunităţi de cariera prin popularizarea meseriilor din domeniul hidroenergetic. Programul îşi propune să prezinte tinerilor obiective hidroenergetice de referinţă, istoricul companiei, fluxul tehnologic, echipamentele şi construcţiile hidrotehnice din administrarea Hidroelectrica.
Programul propune dezvoltarea comunicării inter-instituţionale între unităţile de învăţământ şi Hidroelectrica, în baza unui parteneriat activ cu acţiuni care vizează tranziţia de la şcoală la un posibil loc de muncă al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic care se pregătesc pentru meserii specifice domeniului hidroenergetic.
Vineri, 10 noiembrie, şi-au deschis porţile 17 centrale hidroelectrice pentru 600 elevi şi profesori de la 15 colegii tehnice din ţară sub deviza “600 de şanse pentru viitor”.

Vizite la CHE Moroieni, CHE Bascov şi CHE “Dorin Pavel“ Ciunget

Elevii Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea au vizitat CHE Moroieni, CHE Bascov şi CHE “Dorin Pavel“ Ciunget. Ei au fost însoţiţi de prof. Mihăiţă Constantin Simion – director, ing. Mariana Marica– director a-djunct, profesorii Monica Popescu, Ion Vlăsceanu, Carmen Diaconescu, iar din partea SC Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea de ing. Constantin Tîrşi – director, ec. Simona Damu – director adjunct economic, Claudiu Croitoru – şef serviciu resurse umane, ing. Olga Istocesu şi ing. Cristina Jianu.

Întâmpinaţi de şeful la nivel naţional, Bogdan Badea, la Ciunget

La această a doua ediţie, deschiderea oficială a Proiectului “Hidroelectrica viitorului” a avut loc la CHE “Dorin Pavel“ Ciunget în prezenţa reprezentanţilor Hidroelectrica SA dr. ing. Bogdan Nicolae Badea – Preşedinte Directorat, ing. Mihai Val ZDRU - Membru Directorat, iar din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, Dragoş Ionel Cosma - inspector general.
Prin acest proiect, Hidroelectrica a pornit pe drumul dezvoltării durabile accentuând necesitatea respectării valorilor culturii organizaţionale şi a principiilor de afaceri, totodată protejând, susţinând şi îmbunătăţind continuu capitalul uman, natural şi financiar pentru viitor. Hidroelectrica poate astfel să se implice în formarea şi dezvoltarea acestui spirit şi în rândul tinerei generaţii, care trebuie să înţeleagă, să adopte şi să aplice principiile dezvoltării durabile.
Elevii au apreciat profesionalismul personalului din centralele vizitate, grija privind promovarea calificărilor din domeniul hidroenergeticii a obiective hidroenergetice de referinţă, a fluxul tehnologic precum şi a echipamentele şi construcţiile hidrotehnice. De fapt, una din direcţiile strategice ale companiei este asigurarea personalului calificat pentru meseriile din Hidroelectrica. În acest context, există necesitatea cunoaşterii companiei Hidroelectrica de către tineri pentru crearea condiţiilor optime în vederea integrării socio-profesionale a acestora şi pentru asigurarea viitorului companiei.
Ing. Marica Mariana – director adjunct Colegiul Energetic

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...