Inedit

Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli şi a tuturor cereştilor puteri, hramul Bisericii de lemn a Parohiei Marcea

În fiecare an, în cea de a treia lună a anului liturgic ziua a 8-a, Creştinii Ortodocşi de pretutindeni cinstesc Soborul Sfinţilor Arhangheli şi al tuturor cereştilor puteri. Numeroase biserici de enorie şi vetre monahale din Patriarhia Română, ce se află în interiorul ţării, dar şi din afara acesteia, au îmbrăcat haine de sărbătoare prăsnuindu-şi ocrotitorii cereşti printre acestea numărându-se şi Biserica de Lemn monument istoric a Parohiei Marcea, comuna Ioneşti protoieria Drăgăşani, judeţul Vâlcea. Aici, programul liturgic a debutat marţi seara, ora 16.30, cu Slujba Vecerniei unită cu Litia, apoi a continuat miercuri dimineaţă cu Slujba Utreniei, Sfânta liturghie şi agapa frăţească la care au luat parte toţi cei prezenţi.

În cuvântul de învăţătură rânduit a fi rostit după citirea Sfintei Evanghelii Preacucernicul Părinte invitat Stoicănescu Viorel slujitor la Parohia Ciorăşti, comuna Şirineasa Protoieria Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, a vorbit despre Sfinţii Îngeri şi lucrarea lor pentru Mântuirea sufletelor:
“Îngerii sunt duhuri Slujitoare, care la fel ca şi omul şi toate celelalte fiinţe de pe pământ au fost create bune. Însă, apărând posibilitatea diversificării vieţuiri în Rai o parte din îngeri alături de primii oameni au căzut în păcatul ne ascultări vrând să fie ca Dumnezeu drept urmare, această parte a îngerilor a căzut din Slava Dumnezeirii metamorfozându-se în îngeri răi care în permanenţă caută să-l îndepărteze pe om de la săvârşirea faptelor celor bune. Această ceată este condusă de Lucifer. Omul de la Taina Sfântă a Botezului până la mormânt este însoţit de doi îngeri. Îngerul bun ce stă pe umărul drept şi cel rău, care stă pe umărul stâng, fiecare având propria sa listă spre a ne nota faptele. De asemene, îngerii şi sfinţii participă la judecata particulară şi cea universală a sufletelor oamenilor. Căpetenia cetei îngerilor răi, dracii (sau demonii), era atât de frumos în Slava Dumnezeirii, încât a ajuns să se îndrăgostească de propria frumuseţe, devenind mândru, prin aceasta El dorindu-şi să ajugă egal cu creatorul său. Din această pricină, pierzându-şi lumina, lipsindu-se de starea nemuririi aşadar, la Venirea Domnului pe nori şi demoni la fel ca noi oamenii cei care trăim astăzi vor cunoaşte moartea spre veşnică osândă, deşi aceşti îngeri răi cred în Dumnezeu nu se mai pot mântui. Îngerii sunt grupaţi în nouă cete în funcţie de starea luminii şi a sfinţeniei fiecăreia aceastea sunt: Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Puterile, Stăpâniriile, Domniile, Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii. Fiecare grupare este aşezată pe o treaptă, ceea ce arată că starea de sfinţenie se obţine treptat. Cei mai cunoscuţi sunt Mihail şi Gavriil, ai căror nume sunt purtate de numeroşi Credincioşi Ortodocşi. Numele Mihail înseamnă “Cine este ca Dumnezeu”, în ebraică (Miha’El) - sufixul El este prescurtarea lui Elohim. Mihail este, deci, apărătorul dreptăţii dumnezeieşti. În iconografia Bisericii Ortodoxe este reprezentat purtând în mâna dreaptă o sabie de foc cu ajutorul căreia a alungat pe Lucifer la porunca Domnului, împreună cu slujitorii Săi zicând: să stăm bine, să stăm cu frică să luăm aminte în timpul rostirii acestor cuvinte actualizate la fiecare Sfântă Liturghie de către preot înaintea prefacerii darurilor de pâine şi vin aduse de către credincioşi drept mulţumire pentru darurile primite de la Dumnezeu. Îngerul Gavriil, al cărui nume înseamnă “Dumnezeu a fost puternic”, provine tot din ebraică, cu rădăcina gabar, având tot sufixul El. De asemenea, este tot prescurtarea lui Elohim. Gavriil apare în Vechiul şi Noul Testament ca aducătorul veştilor bune, aducând dreptelor Elisabeta şi Ana, iar mai apoi Fecioarei Maria vestea că vor naşte fii. În iconografia bizantină ortodoxă este reprezentat ca având în mâna dreaptă un crin alb, albul fiind culoarea purităţii. El este călăuzitor ceresc şi împlinitor ceresc al cuvântului dumnezeirii în Acatistul închinat Lor cântăm unuia Bucură-te slujitorule al legii, iar altuia Bucură-te îngere al darului.

La final, părinţii au adresat celor prezenţi alese urări de sănătate, pace şi spor în activitatea pe care o desfăşoară spre mântuirea sufletelor, iar pentru cei mutaţi de aici Dumnezeu să-i ierte să trăim să-i pomenim din neam, aceasta fiind dovada iubirii desăvârşite deoarece sufletele lor nu mai pot face nimic pentru mântuirea lor. De aceea, prin Slujba Parastasului pe care biserica o săvârşeşte în zilele rânduite li se uşurează sufletele.

Articol consemnat şi tehnoredactat de Andrei Sofian Stanciu, responsabil comunicare Mass-Media al Parohiei
Foto preot Gheorghe Anca

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...