Actualitate

IPJ Mehedinţi recrutează candidaţi pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi organizează şi desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – sesiunea de admitere ianuarie 2018.

Şcoala de agenţi de poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina (învăţământ postliceal - 1 an): 1.300 locuri (bărbaţi şi femei), din care 16 locuri pentru romi şi 10 locuri pentru alte minorităţi;
Şcoala de agenţi de poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca (învăţământ postliceal- 1 an): 300 locuri (bărbaţi şi femei), din care 6 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi.

Pentru a participa la concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
m) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

Candidaţii care optează pentru admitere în sesiunea ianuarie 2018 pot depune documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare, inclusiv actele de studii corespunzătoare, până la data de 11.12.2017, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 09.00-13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...