Sub Lupă

Exclusiv!

Fost prefect de Vâlcea, suspect de divulgarea unor secrete de stat

Incendiul de la groapa de gunoi neconformă din Măldăreşti-Vâlcea a aprins şi fitilul explozivului subiect al prelungirii suspecte a autorizaţiilor de mediu în toate cazurile de acest gen

Potrivit unui răspuns oficial primit de “Săptămâna în Oltenia” de la Serviciul Român de Informaţii (SRI), un fost prefect al judeţului Vâlcea s-a expus prevederilor legislaţiei privind protecţia informaţiilor clasificate. Demnitarul a declarat recent colegilor de la publicaţia “Jurnal Vâlcean” că a întocmit periodic informări cu privire la situaţia gropii de gunoi de la Măldăreşti şi că demersurile pe care le-a făcut, în baza notelor primite de la SRI, au fost blocate la Ministerul de Interne, iar în cazul Măldăreşti este vorba despre fapte de corupţie la cel mai înalt nivel.

“În perioada anului 2009, undeva prin luna februarie, a apărut o informaţie potrivit căreia nişte firme germane exportau gunoi în Polonia în nişte mine de cărbune dezafectate. La momentul respectiv a existat o bănuială că şi în România era această practică. Circuitul ar fi fost Constanţa via Horezu direct Valea Jiului. Era o formă de compensare prin care se încerca să se facă nişte lucruri. (...) Da, au existat dintotdeauna aceste informări din partea Serviciului Român de Informaţii. Important este dacă cei care au fost prefecţi au luat sau nu măsuri. Eu am fost unul dintre cei care am luat măsuri. Am fost blocat la Ministerul de Interne… Lucrurile au fost mult mai complicate. Nimeni nu o să poată să răspundă la întrebarea «De ce au mai fost acceptate firme după 1 ianuarie 2010 care să depoziteze în spaţii deschise cum a făcut-o această firmă – S.C. SACOMET S.A? De ce a fost una dintre cele şase sau opt firme din ţară care a avut prelungire până la 1 ianuarie 2017 cu acordul Comisiei Europene…?» Legăturile sunt foarte strânse cu un anumit personaj arestat pentru fapte de corupţie. În cazul Gropii de Gunoi de la Măldăreşti vorbim despre corupţie la nivel înalt”, a afirmat fostul prefect, citat de jurnalvalcean.ro.

Protecţia informaţiilor este o obligaţie a persoanelor care le emit, le gestionează sau care intră în posesia acestora

Răspunsul primit de “Săptămâna în Oltenia” nu prea lasă loc de interpretări. Informările comunicate prefecţilor sau preşedinţilor de Consilii Judeţene fac parte din categoria informaţiilor clasificate şi ele ar trebui protejate pe toată durata deţinerii lor de către persoanele şi instituţiile care le primesc.

“Serviciul Român de Informaţii, în calitate de organ de stat specializat în materia informaţiilor din interiorul ţării, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/1991, raportat la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 14/1992, poate comunica informaţii din domeniul securităţii naţionale, în temeiul art. 11 lit. c) din Legea nr. 51/1991 «prefecţilor, (...) conducătorilor Consiliilor Judeţene, (...) pentru probleme ce vizează competenţa organelor respective».

Potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 17 lit. f) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de informaţii pentru realizarea securităţii naţionale are caracter secret de stat.

Potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11, informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii.

Informările comunicate prefecţilor sau preşedinţilor de Consilii Judeţene conţin informaţii «care reprezintă sau se referă la activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin lege pentru (...) securitatea naţională», care, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 lit. f) din Legea nr. 182/2002 (f) activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin lege pentru apărarea ţării şi siguranţa naţională – n.r.), raportat la art. 10 din Legea nr.51/1991 ((1) Activitatea de informaţii pentru realizarea securităţii naţionale are caracter secret de stat. (2) Informaţiile din acest domeniu nu pot fi comunicate decât în condiţiile prezentei legi. n.r.), fac parte din categoria informaţiilor clasificate şi intră sub incidenţa regimului juridic instituit de art. 15 lit. b) din Legea nr.182/2002, respectiv, «informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, care, datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate».

Totodată, protecţia informaţiilor secrete de stat este o obligaţie ce revine persoanelor autorizate care le emit, le gestionează sau care intră în posesia acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea nr.182/2002.

Constituţia României, republicată, garantează la art. 31 alin. (2) faptul că «autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal", însă acest drept, potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, "nu trebuie să prejudicieze securitatea naţională».
Prefecţilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene le pot fi comunicate informaţii din domeniul securităţii naţionale în temeiul art. 11 lit. c) din Legea nr. 51/1991 (prefecţilor, primarului general al Capitalei, precum şi conducătorilor consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru probleme ce vizează competenţa organelor respective – n.r.), cu respectarea principiului nevoii de a cunoaşte şi în baza competenţelor conferite de legislaţia în vigoare, în condiţiile prevăzute de art. 33 din HG nr.585/2002 (Accesul la informaţii clasificate este permis cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte NUMAI PERSOANELOR CARE DEŢIN CERTIFICAT DE SECURITATE SAU AUTORIZAŢIE DE ACCES, valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu – n.r.) pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta întrucât art. 2 alin. (2) al Legii nr.182/2002 stabileşte că «accesul la informaţiile clasificate este permis numai în cazurile, în condiţiile şi prin respectarea procedurilor prevăzute de lege», exceptându-se de la accesul liber al cetăţenilor informaţiile din domeniul securităţii naţionale, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001”, se arată în răspunsul oficial al SRI.

Nici eventualul răspuns solicitat SRI de actualul prefect nu va putea fi făcut public

Joi, 21 septembrie, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au demarat cercetările într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de legea apelor, legea protecţiei mediului şi legea pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului care are ca obiect situaţia gropii neconforme de gunoi de la Măldăreşti. Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări a actualului prefect al judeţului, Florian Marin, cu privire la modul suspect în care au apărut focare de incendiu în acelaşi timp în trei locuri la depozitul de deşeuri de la Măldăreşti.

“Informările comunicate prefecţilor sau preşedinţilor de Consilii Judeţene conţin informaţii «care reprezintă sau se referă la activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin lege pentru (...) securitatea naţională», care, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 lit. f) din Legea nr. 182/2002 (f) (activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin lege pentru apărarea ţării şi siguranţa naţională – n.r.), raportat la art. 10 din Legea nr.51/1991 ((1) Activitatea de informaţii pentru realizarea securităţii naţionale are caracter secret de stat. (2) Informaţiile din acest domeniu nu pot fi comunicate decât în condiţiile prezentei legi. n.r.), fac parte din categoria informaţiilor clasificate şi intră sub incidenţa regimului juridic instituit de art. 15 lit. b) din Legea nr.182/2002, respectiv, «informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, care, datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate»”.
- Răspuns SRI adresat “Săptămâna în Oltenia”

Concomitent, reprezentantul Guvernului în teritoriu a solicitat şi SRI să-i comunice dacă în zonă au fost depozitate deşeuri radioactive. “Am făcut sesizarea către Parchet care viza şi faptul că au apărut în mod suspect focare de incendiu în trei locuri în acelaşi timp. De asemenea, şi condiţiile privind respectarea Legii Mediului. Trebuie să se verifice dacă s-au respectat condiţiile legale (privind funcţionarea depozitului după 2010 n.r.)”, a afirmat Florian Marin.

Tot joi, 21 septembrie, procurorii au dispus instituirea măsurii controlului judiciar timp de 60 de zile pe numele directorului SACOMET SA Horezu, Florian Nicolaescu, printre interdicţiile acestuia numărându-se şi comunicarea, directă sau indirectă, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.

Incendiul de la Groapa de gunoi de la Măldăreşti încă nu a fost lichidat definitiv, în prezent efectuându-se lucrări pentru acoperirea lui cu steril adus de la Berbeşti-Alunu cu bani alocaţi în regim de urgenţă de Guvern (aproximativ 1,2 milioane de lei).

Situaţia depozitelor neconforme de gunoi cărora le-a fost prelungită autorizaţia de funcţionare până în iunie 2017 poate, totuşi, face obiectul analizei unei Comisii parlamentare constituite cu acest scop. Deşi au la îndemână acest demers, absolut niciun parlamentar vâlcean nu şi-a manifestat intenţia demarării lui până în prezent.

LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 (*actualizată*) privind protecţia informaţiilor clasificate

Articolul 36
(1) Persoanele fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii clasificate sunt obligate să asigure protecţia acestora, potrivit legii, şi să respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate. (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se menţin şi după încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau profesionale, pe întreaga perioadă a menţinerii clasificării informaţiei.

Articolul 39
(1) Încălcarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art. 303 Noul Cod Penal Divulgarea informaţiilor secrete de stat

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Deţinerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conţine informaţii secrete de stat, dacă poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Persoana care deţine un document ce conţine informaţii secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, nu se pedepseşte dacă predă de îndată documentul la organul sau instituţia emitentă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

07.10.2017 - 16:42Danut:Faceti-ma sa inteleg. Un presedinte de CJ sau un prefect primeste o informare de la SRI in care se spune ca X, director la nu stiu ce institutie de stat, este hot.

Daca prefectul musca, il demite pe respectivul X pe un raport pe care nu-l poate face public, este secret de stat, care nu are nici un fel de probe in spate.

Daca nu-l demite, SRI l-a informat si el e vinovat ca nu a luat masuri.

Cine nu e de-al serviciului poate f f usor sa aiba o viata scurta.

Cine spunea ca nu e SRI cel mai mare serviciu de resurse umane din Romania? Daca nu esti de-al lor nu ai nici o sansa!

Pagina 1 din 1 (1 comentarii din 1)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...