Ultima Oră

Vâlceanul Remus Grigorescu, propus de Ministerul Energiei pentru CA al Romgaz

Decizia va fi luată de AGA societăţii în şedinţa din 7 septembrie, în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) Societăţii Naţionale a Gazelor Naturale (SNGN) Romgaz SA în şedinţa de joi, 7 septembrie, schimbarea componenţei Consiliului de Administraţie al societăţii. Pentru cele 7 posturi de administrator candidează 11 persoane, inclusiv actualii membri ai CA. Printre cei cinci candidaţi noi pe care îi propune Ministerul Energiei, în calitate de principal acţionar (deţinător în numele Statului român a 70,001% din totalul acţiunilor), să facă parte din for se numără şi Remus Grigorescu (doctor în ştiinţe economice), în prezent consilier municipal ALDE, conferenţiar universitar şi director al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”. Vâlceanul a îndeplinit şi funcţia de prefect în 2009.

Printr-o adresă emisă în 23 august a.c., Ministerul Energiei, în calitate de principal acţionar al SNGN Romgaz SA, propune acţionarilor următoarele:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al SNGN Romgaz SA prin metoda votului cumulativ;
2. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administraţie de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016;
3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie conform propunerii acţionarului Statul Român, prin Ministerul Energiei;
4. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al SNGN Romgaz SA.
Celelalte patru propuneri pentru CA sunt inginerul Laurenţiu Bulimar (Bucureşti), dr. Ing. Romeo Cristian Ciobanu (Iaşi), ing. Dorin Liviu Nistoran (Ilfov) şi ing. Ioan Daniel Cermonea (Sibiu). CV-urile candidaţilor sunt postate pe site-ul societăţii.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...