Actualitate

150 de şcoli fără autorizaţie

Peste 150 de şcoli din Olt nu au autorizaţie de funcţionare. Faţă de anul trecut, numărul acestora a crescut cu 50.

Cauzele care determină neîncadrarea în exigenţele regulilor de funcţionare şi igienico-sanitare, necesare pentru acordarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare (Ord. M.S. 1955/1995), sunt:
1. Lipsă sursă proprie de apă potabilă sau apă ce nu respectă parametrii de
potabilitate (microbiologici şi/sau fizico-chimici)
2. Clădiri având componente de construcţie deteriorate (faţade, tavane, pereţi
interiori, acoperişuri);
3. Mobilier şcolar degradat sau neadaptat ca dimensiuni la vârsta tinerilor aflaţi
în pregătire;
4. Iluminat natural şi/sau artificial necorespunzător;
5. Microclimat necorespunzător în unitatea şcolară;
6. Grupuri sanitare necorespunzătoare (deteriorate, număr insuficient de cabine); W.C., cabine W.C. pentru elevi neseparate pe sexe, lipsă grup sanitar personal didactic);
7. Lipsa sistemului de canalizare sau existenţa unui sistem de canalizare
necorespunzător;
8. Lipsa platformelor betonate pentru colectarea reziduurilor solide;
9. Gard împrejmuitor incomplet sau inexistent.

Din datele prezentate se observă o creştere a numărului unităţilor de învăţământ fără Autorizaţie Sanitară de Funcţionare (de la 105 în 2016, la 150 în 2017).

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...