Politică

Deputatul PSD Eugen Neaţă, cea mai bună activitate parlamentară

Parlamentarul vâlcean a avut cea mai bună activitate parlamentară dintre cei 8 deputaţi şi senatori aleşi în judeţul Vâlcea la scrutinul din 11 decembrie 2016.

Potrivit datelor făcute publice de Parlamentul României, în judeţul Vâlcea, deputatul Eugen Neaţă are cea mai intensă activitate. Cu 15 propuneri legislative iniţiate, din care una promulgată lege, 4 declaraţii politice, 8 luări de cuvânt, deputatul vâlcean conduce detaşat în topul parlamentarilor vâlceni.

Eugen Neaţă, văzut permanent în teritoriu, nelipsit de la audienţe, parlamentarul îşi găseşte timp să-şi onoreze cu succes mandatul pentru care a fost trimis de vâlceni în Parlament.

Activitatea parlamentară în cifre a deputatului PSD Vâlcea Eugen Neaţă se prezintă astfel:

Luări de cuvânt: 8 (în 7 şedinţe):

- Şedinţa Camerei Deputaţilor din 27 iunie 2017 "Corectarea legislaţiei judiciare - o prioritate pentru România";

- Şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 mai 2017 "1 iunie - Sărbătoarea copilăriei";

- Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 mai 2017 "Cetăţenii României - prioritatea Parlamentului";

- Şedinţa Camerei Deputaţilor din 22 mai 2017 Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 188/2017) (rămas pentru votul final);

- Şedinţa Camerei Deputaţilor din 9 mai 2017 "Importanţa integrării tinerilor în societate şi susţinerea acestora pentru un viitor mai bun";

- Şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 aprilie 2017:

• Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 731/2015). (rămasă pentru votul final);
• Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015). (rămas pentru votul final).

- Şedinţa Camerei Deputaţilor din 21 decembrie 2016 Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi, în şedinţă solemnă.

Declaraţii politice: 4, din care 3 consemnate conform materialului depus la secretariatul de şedintă.

Propuneri legislative iniţiate: 15, din care 1 promulgată lege:

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 educaţiei naţionale;

- Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;

- Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora;

- Proiect de Lege pentru modificarea art. 19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

- Propunere legislativă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

- Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic;

- Propunere legislativă pentru modificarea lit. b) a art.39 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal;

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României;

- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001;

- Propunere legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat;

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Moţiuni: una.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...