Sub Lupă

Fostul primar Marin Puchin, în vizorul DNA şi DLAF

Gură de oxigen pentru Primăria Lăcusteni după decizia Curţii de Apel Piteşti

Instanţa de fond a redus de la 1,59 milioane euro la 87.000 euro prejudiciul constatat de AFIR în urma implementării cu defecte de natură chiar penală a proiectului de alimentare cu apă şi canalizare din bani europeni

Recent, Curtea de Apel Piteşti, prin hotărârea pronunţată în dosarul nr. 70/46/2016, a redus substanţial suma pe care comuna vâlceană Lăcusteni trebuie să o restituie Ministerului Agriculturii prin AFIR pentru proiectul defectuos implementat de introducere a alimentării cu apă şi canalizare de la 7,15 milioane lei (aproximativ 1,59 milioane euro) la 389.824 lei (aproximativ 87.000 de euro). Problemele penale, constatate de finanţatori, trimise în atenţia procurorilor DNA şi confirmate şi de organismul de control al proiectelor pe fonduri europene DLAF, cad în sarcina vechii conducerii de până în 2016 a localităţii, în frunte cu fostul primar Marin Puchin, instanţele urmând a decide dacă va suporta singur sau nu întregul prejudiciu. Pe umerii actualului primar, Cosmin Bocşaru, apasă faptul că primăria stă cu conturile blocate şi din cauza acestui proiect, dar şi al altor investiţii din bani publici “implementate” de predecesorul său.

În 2015, comuna Lăcusteni a contestat “Procesul Verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor, încheiat la data de 21.05.2015, privind proiectul «Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii - alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apei uzate în comuna Lăcusteni, jud. Vâlcea» (...)”, întocmit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Soluţia pe scurt pronunţată, pe fond, de judecătorii Curţii de Apel Piteşti arată că: “Admite în parte contestaţia. Anulează procesul–verbal nr.18684/22.05.2015 şi decizia nr.1738/R/26.06.2015 cu privire la dispoziţiile privind rezilierea contractului de finanţare şi a recuperării integrale a ajutorului financiar nerambursabil în sumă de 7.142.521,04 lei plus TVA. Menţine în parte dispoziţiile privind valoarea creanţei afectate de nereguli, respectiv menţine creanţa pentru suma totală de 389.823,58 lei plus TVA, pe care contestatoarea, beneficiară a contractului de finanţare, trebuie să o restituie. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Curtea de Apel Piteşti” (Hotărârea nr. 119/2017 din 13.06.2017).

În condiţiile în care ANAF a executat deja, pe preţuri de nimic, până şi cele câteva utilaje cu care administraţia locală se gospodăreşte în activităţile curente, reducerea sumei, deşi e doar o decizie în primă instanţă, reprezintă o gură uriaşă de oxigen.

“Aşa cum am tot spus şi în campania electorală de anul trecut, dar şi după ce am fost ales primar, pe mine mă interesează mai puţin ce a fost înainte. Cel mai mult m-a interesat să deblocăm situaţia asta foarte grea, în condiţiile în care nu am beneficiat nici de norocul altor localităţi, cărora în situaţii similare le-a achitat statul integral sau în mare parte prejudiciile şi le-a salvat. Îmi pare rău că unor concetăţeni poate că li se pare că îl protejez pe fostul primar, nici gând de aşa ceva, dar asta e treaba instituţiilor de control şi a instanţelor, nu a mea. Noi trebuie să ne concentrăm să scăpăm cât mai repede din acest marasm. Am cheltuit deja sume importante de bani cu judecăţile, reducerea, în primă instanţă a prejudiciului, ne dă speranţe că putem să ieşim la liman. Acum, orice sumă ne intră în conturi este încasată direct de stat, cu excepţia salariilor. Din această cauză nu putem demara nici proiecte noi”, ne-a declarat primarul Cosmin Bocşaru.

În urma controlului AFIR, fostul primar a formulat obiecţii mai degrabă literare

După documentarea neregulilor constatate prin nota de control DLAF nr. 72/2014/13.03.2015 înregistrată la AFIR sub nr. 10.76/25.03.2015, agenţia a analizat aspectele cu privire la problemele semnalate şi a întocmit Raportul de control al Direcţiei Control şi Antifraudă nr. 17.085/11.05.2015. Faţă de proiectul procesului verbal de constatare, fostul primar al comunei Lăcusteni, Marin Puchin, a formulat obiecţii cuprinse în punctul de vedere transmis AFIR sub nr. 18.247/20.05.2015.

“Nu suntem de acord cu constatările menţionate în cuprinsul acestuia după cum vom expune în continuare. În primul rând, apreciem că măsura solicitată în proiectul de proces verbal privind restituirea întregii sume primite şi folosite în vederea realizării acestei investiţii este extremă (...). Referitor la platforma betonată pentru amplasarea staţiei de dorinare, precizăm că aceasta are suprafaţa de 70 mp, care pot fi măsuraţi cu uşurinţă, iar betonul pentru diferenţa de 30 m.p. a fost utilizat la realizarea elevaţiei împrejmuirii acesteia. (...) În ceea ce priveşte facturarea conductei de polietilenă de înalta densitate (...) care nu s-ar regăsi pe lista bunurilor preluate de SC Apavil SA, menţionăm faptul că, în realitate, constructorul a montat, pe cheltuiala proprie, un plus de conductă de 1.076 m, dimensiune care excede cadrului contractului. (...) În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, dimensiunea reală a acesteia este de 13.011 m, constructorul realizând în plus, pe cheltuiala proprie, lungimea de 1.032 m. (...)”, se arată în adresa cu obiecţiile formulate de fosta conducere a comunei vâlcene.

Apavil a identificat deficienţe importante cu mult înainte de recepţionarea lucrărilor

Trebuie menţionat că DLAF a analizat documentele puse la dispoziţie de către DNA - ST Piteşti, instituţie sesizată de AFIR în urma procesului verbal de control, dar şi de la Inspectoratul Regional în Construcţii Sud Vest Oltenia, SC APAVIL SA Vâlcea, DSP Vâlcea şi Primăria Lăcusteni. Totodată a audiat şi persoanele care au fost implicate sau au avut cunoştinţă despre modul de implementare a proiectului.

Contractul nr. 1.263/28.05.2009 pentru realizarea lucrărilor a fost atribuit SC Vicexpert SRL Râmnicu Vâlcea în scopul proiectării şi executării lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Lăcusteni pentru preţul de 6.457.104 lei, plus TVA de 1.226.847,76 lei. Prin actul adiţional nr. 1/11.05.2011, valoarea contractului a fost majorată la suma de 7,074.168,96 lei plus TVA de 1.700,200,55 RON. Prin actul adiţional nr. 2/27.12.2010 durata de execuţie a contractului s-a prelungit până la data de 30.06.2011. Pentru lucrările efectuate, beneficiarul a achitat constructorului suma de 7.071,888,76 lei, fără TVA. În septembrie 2011, comisia de recepţie condusă de primarul Marin Puchin a întocmit Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.926/19.09.2011, însă verificările APAVIL au obligat comisia să întocmească, pe 25 septembrie 2013, un proces verbal de recepţie finală în care să menţioneze că “în conformitate cu Raportul de încercare nr. 167/21.03.2013 emis de SC APA VIL SA, deoarece s-a constatat prezenţa amoniului în apa din reţeaua de distribuţie cu mult peste valoarea admisă, s-a propus amânarea recepţiei finale până la remedierea deficienţei respective şi s-a recomandat procedeul de dezinfecţie prin tratarea apei cu hipoclorit de sodiu şi filtre din cărbuni activi şi prelevarea de probe de apă recoltate atât de beneficiar cât şi de constructor”. Abia în 30 iulie 2014 a fost întocmit un ultim Proces verbal de recepţie finală (nr. 2.092), în care s-a consemnat că “lucrările au fost complet terminate la data de cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost completate, construcţia s-a comportat corespunzător din data de 19.09.2011 până la data de 30.07.2014, rezolvându-se obiecţiunile din precedentul proces verbal de recepţie finală”. De observat că şi reprezentanţii unor instituţii precum Inspectoratul Regional în Construcţii ori DSP Vâlcea sunt în culpă din cauza superficialităţii cu care au supervizat proiectul.

Apavil avertizează că există încă multe situaţii asemănătoare

Operatorul regional de apă şi canal SC APAVlL SÂ Râmnicu Vâlcea a preluat sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din Lăcusteni începând cu data de 1 octombrie 2014. Pentru a preda investiţia către SC Apavil, Primăria Lăcusteni a fost nevoită să achiziţioneze şi să instaleze din fonduri proprii o staţie de tratare a apei, fapt care s-a realizat la data de 18.06.2014 (contract de furnizare nr. 921/ 08.05,2014, încheiat cu SC Inserv Aqua SRL Buzău şi proces verbal de instalare nr. 238/ 18.06.2014). Ulterior, a fost semnat procesul verbal de recepţie finală înregistrat la Primăria Lăcusteni cu nr. 2.092/30.07.2014. Inginerul Cristian Jianu, directorul General al Apavil SA, a explicat şi de ce societatea pe care o conduce a insistat să fie remediate toate deficienţele înaintea preluării în administrare a sistemului. “Ce am constatat în teren, am consemnat în notele de analiză. Abia după ce au fost remediate majoritatea deficienţelor constatate de noi am preluat în administrare investiţia. Problemele pe care le-am constatat la Lăcusteni le întâlnim în majoritatea cazurilor de sisteme relizate de comunităţi în regie proprie, aşa că pentru noi nu a fost ceva nou. În mod particular, în zona respectivă, adică sudul judeţului, în absolut toate localităţile învecinate a fost constatată prezenţa amoniului în apa captată pentru a fi pompată în sistemul de alimentare, aşa că nici noi nu ne explicăm cum a fost posibilă o astfel de scăpare a celor care au derulat şi avizat proiectul. În plus, de câţiva ani, a fost depistată şi prezenţa fierului în apa din pânza freatică a întregii zone, însă aici am fost ceva mai înţelegători pentru că nici celelalte sisteme preluate nu aveau prevăzute în proiectele iniţiale acest detaliu. În cazul instalării unei staţii de tratare, nici nu am discutat până nu a fost amplasată şi conectată la sistem. După ce am preluat sistemul, efectiv abia în octombrie 2014, şi noi a trebuit să investim sume consistente în sonde cu echipamente de filtrare a fierului”, ne-a explicat Cristian Jianu.

Indicii de fraudă menţionate în nota de control DLAF

Pentru a atesta că proiectul a fost finalizat la sfârşitul perioadei de implementare, cu ocazia cererii de plată nr. 5 - finale, fostul primar Marin Puchin a prezentat CRPDRP 4 Sud Vest Oltenia mai multe înscrisuri, printre care şi Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.926/19,09.2011, Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 018183/19.10,2011 emisă de DSP şi Autorizaţia de funcţionare nr. 2,408/08.12.2011. Conform verificărilor DLAF, asupra acestor documente au rezultat indicii că atestă situaţii de fapt nereale.

“Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control a DLAF şi din declaraţiile persoanelor audiate, a reieşit că, la finalul perioadei de implementare a contractului de finanţare (31.12.2011), investiţia nu a funcţionat corespunzător. La data de 19.08.2013, reprezentanţii a Vâlcea, ADI APA VÂLCEA, SC APAVIL SA, Primăriei Lăcusteni şi ai SC VICEXPERT SRL, au întocmit Nota de constatare nr. 2.039/19.08.2013 prin care s-a constatat că «reţeaua de alimentare cu apă a comunei funcţionează, dar la rezervorul de acumulare de 300 mc, manometrul era nefuncţional, la STAP instalaţia de clorinare e nefuncţională nefiind alimentată cu clor, distanţa dintre cele 2 puţuri de mare adâncime este de circa 50 m, pompele din camera vanelor nu corespund cu cele din proiect (debit şi putere mai mică decât cele prevăzute în proiectul tehnic), vanele de secţionare nu sunt fiabile (una dintre ele deja nu funcţionează), iar secţionarea reţelei cu astfel de vane este insuficientă. La reţeaua de canalizare s-au făcut verificări la staţiile de repompare a apei uzate şi la staţia de epurare şi s-au semnalat o serie de deficienţe, respectiv staţiile de repompare din sistemul de canalizare nu funcţionează în totalitate în sistem automat, parţial nu funcţionează nici în sistem manual, iar la 3 staţii pompele sunt blocate, (...) staţia de epurare nu este funcţională, nu sunt asigurate consumabilele necesare şi nu au fost efectuate probe de punere în funcţiune pentru staţie ca instalaţie în regim automat (...)». Totodată, s-a constatat că «din testele efectuate de primărie, apa conţine amoniu şi s-a constatat că sistemul nu este prevăzut cu staţie de tratare în acest sens». Conform notei de constatare, a fost acordat un termen de remediere de 15 zile. (...)” – am citat din raportul DLAF.

Principalele lucrări fictive evidenţiate de controlori

Echipa de control a DLAF a identificat principalele cauze care au determinat funcţionarea necorespunzătoare a investiţiei. “O parte dintre lucrările efectuate nu ar fi fost executate conform situaţiilor de lucrări prezentate de constructor, prejudiciul aproximativ fiind de peste 70.000 de lei. (...) Amenajarea platformei betonate pentru amplasarea staţiei de clorinare s-a facturat pentru suprafaţa de 100 mp, în realitate fiind construiţi doar 21 mp. Valoarea lucrării facturate în plus se ridică la suma de 14.612 lei. (...) Au fost facturaţi 1643,57 m de conductă de polietilenă de înaltă densitate (...) cu valoarea de 98.236 lei care nu se regăseşte pe lista bunurilor luate în gestiune de SC Apavil SA. (...) Pentru drumul de acces la rezervoare au fost facturate lucrări de realizare a unui drum balastat de 4 m lăţime, cu şanţuri laterale înierbate, în valoare de 21.309 lei, care nu se regăsesc în lista menţionată mai sus. Au fost facturate 20 buc. hidranţi subterani, în condiţiile în care SC Apavil SA a preluatîn gestiune numai 15 bucăţi, diferenţa de valoare facturată fiind de 10.395 lei. Pentru reţeaua de canalizare menajeră, s-au facturat 4.489,22 m tub PVC - SN 4, D315x7,7 mm, iar în teren SC Apavil SA a identificat 2.062 m tub PVC, rezultând astfel o diferenţă de 2.427,22 m a cărei valoare se ridică la 208.644,41 lei. Au fost facturate 8 cămine de vizitare în incinta staţiei de epurare, în teren fiind identificate 2. Rezultă astfel o diferenţă de 6 cămine facturate în plus, având o valoare totală de 17.994 lei. A fost facturată amenajarea platformei betonate a staţiei de epurare pentru suprafaţa de 517,66 mp, în teren fiind identificată suprafaţa de 68 mp. Diferenţa facturată în plus a fost de 55.047 lei ş.a.m.d.

Fosta şefă a DSP Vâlcea a închis ochii la un potenţial pericol public

“Au fost identificate indicii că, la data finalizării investiţiei, apa nu era potabilă. (...) În urma verificărilor efectuate de echipa de control a DLAF, au rezultat indicii că buletinele de analiză nr. 671/ 13.10.2011 şi nr. 672/ 13.10.2011, prin care s-a atestat că apa recoltată din Forajul nr. 1 Lăcusteni era potabilă, conţin date nereale (...) DSP Vâlcea a pus la dispoziţia DLAF procesul verbal nr. 957/12.10.2011 din care rezultă că numita Luminiţa Apostolescu (purtător de cuvânt al instituţiei, în 2011, ulterior chiar direct - n.r.) s-a prezentat la unitatea «sistem apă Lăcusteni şi a procedat la ridicarea probelor de apă din Forajul 1 (500 ml) şi din reţea (500 ml)». Faptul că angajata DSP Vâlcea ar fi recoltat probele de apă a fost infirmat prin declaraţia sa din data de 26.02.2015, unde a precizat că: «în dota de 12.10.2011, Primăria Lăcusteni a depus cererea de analiză probe apă foraj şi reţea. Probele nu au fost recoltate de DSP Vâlcea, ci recepţionate şi analizate. Cererea s-a depus la secretariatul DSP apoi s-a înregistrat şi s-au recepţionat probele la laboratorul de chimie DSP. Personal am întocmit un proces verbal de evidenţă a celor două probe pentru a fi ataşate buletinelor de analiză. Probele erau recoltate în recipiente DSP, au fost predate între orele 08:30 - 09:00 în laboratorul chimic de un reprezentant al constructorului». Numita Catrinel GEORGESCU, însă, a declarat, la data de 17.02.2015, că «probele de apă au fost aduse cu procesul verbal nr. 957/12.10.2011», din care rezultă că au fost recoltate şi predate la laborator de către numita Luminiţa Apostolescu. Mai mult decât atât, din adresa DSP Vâlcea nr. 3.066/ 04.03.2015, rezultă că «nu s-a făcut cerere pentru efectuarea analizelor de apă din data de 12.10.2011», iar chitanţa pentru plata serviciilor a fost achitată de constructor abia a doua zi (13.10.2011). (...) De menţionat este faptul că pe baza Autorizaţiei sanitare de funcţionare nr. 018183/19.10.2011, document despre care există indicii că avea cunoştinţă că atestă date nereale, primarul Marin Puchin a emis Autorizaţia de funcţionare nr. 2.408/ 08.12.2011. Urmare acestor constatări, DLAF a înaintat Nota de control către DNA-ST Piteşti în vederea efectuării de cercetări privind aspectele penale şi către AFIR în vederea luării măsurilor care se impun conform prevederilor legale în vigoare”, se arată în nota de control a DLAF.

Vicexpert, sume de bani necuvenite de la Primăria Lăcusteni

“Având în vedere cele expuse, au rezultat indicii că SC VICEXPERT SRL ar fi primit sume de bani necuvenite din partea Primăriei comunei Lăcusteni pe baza unor facturi şi situaţii de lucrări nereale, care au fost evaluate la valoarea de 524.682,60 RON, fără TVA. (...) Prima cauză a funcţionării necorespunzătoare o constituie faptul că SC Vicexpert SRL nu ar fi realizat lucrările în conformitate cu situaţiile de lucrări prezentate şi a abţinut sume de bani de la beneficiarul fondurilor europene nerambursabile pe baza unor documente nereale (facturi, situaţii de lucrări semnate de reprezentantul constructorului Adriana DINU şi de dirigintele de şantier Ion DINA, persoane care au participat ulterior, în calitate de invitaţi, la recepţia de la terminarea lucrărilor), în valoare de cca 524.682,60 RON, fără TVA. Potrivit contractului de finanţare şi a OUG 66/2011, valoarea lucrărilor neexecutate este cheltuială neeligibilă şi ca atare se impune recuperarea sumelor plătite necuvenit pentru lucrările în cauză, sume estimate de DLAF la o valoare de 524.682,60 lei (fără TVA), precum şi TVA aferent acestei sume. Astfel, se menţionează în nota de control DLAF că sistemul de alimentare cu apă a devenit funcţional după luna iunie 2014, ulterior ieşirii din perioada de valabilitate şi monitorizare a contractului. Având în vedere cele de mai sus, se constată că pe întreaga perioadă de valabilitate şi monitorizare a contractului de finanţare investiţia nu a fost funcţională.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...