Actualitate

A.B.A Jiu a dat extemporal autorităţilor locale la materiile manualul Prefectului şi manualul Primarului

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a verificat modul de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare-alarmare a populaţiei printr-un un exerciţiu de simulare a producerii de inundaţii în bazinul hidrografic Jiu ce s-a desfăşurat în perioada 20-22 iunie 2017.

Acest exerciţiu de simulare a producerii de inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice s-a derulat în bazinul hidrografic mijlociu al râului Jiu pe cursurile de apă: Coşustea Mare, afluent al Motrului şi Gilort afluent al râului Jiu din judeţele Mehedinţi şi Gorj.

În cadrul exerciţiului s-a verificat fluxul avertizărilor meteorologice şi hidrologice până la nivelul primăriilor şi al cetăţenilor din zonele de risc, precum şi fluxul Rapoartelor informative şi Rapoartelor de sinteză până la nivelul Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Apelor şi Pădurilor. Localităţi cu zone necontrolate cuprinse în exerciţiu sunt: Dilbocita şi Firizu din judeţul Mehedinţi şi Hirisesti şi Cernadia din judeţul Gorj.

Exerciţiul s-a declanşat în Dispeceratul bazinal al A.B.A Jiu Craiova începând cu primirea şi transmiterea avertizărilor de fenomene hidrometeorologice periculoase COD PORTOCALIU şi COD ROŞU emise de A.N.M. la nivel national şi C.M.R. - Oltenia la nivel regional, respectiv de INHGA la nivel naţional şi Biroul Hidrologie şi Compartimentul Prognoze Bazinale la nivel regional, precum şi verificarea modului de transmitere a avertizărilor hidrometeorologice din dispeceratele teritoriale ale S.G.A. Mehedinţi şi Gorj către C.J.S.U. respectiv I.S.U. prin care au fost inştiinţate C.L.S.U. ale localităţilor cuprinse în exerciţiu, care au avertizat populaţia, până la nivelul fiecărui sat aparţinător.

Printre obiectivele urmărite amintim:
- Verificarea modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, la nivel judeţean, precum şi a modului în care administraţia publică locală cunoaşte procedurile elaborate de Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Manualului Prefectului, Manualul Primarului, pentru managementul riscului la inundaţii, prevederile Planurilor de Apărare Impotriva Inundaţiilor, conştientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl reprezintă acest tip de dezastru-inundaţiile, asupra măsurilor preventive şi de intervenţie operativă ce trebuie întreprinse de fiecare cetaţean în zonele supuse acestor riscuri, pentru salvarea propriei vieţi şi bunurilor personale, a sarcinilor, obligaţiilor şi măsurilor ce trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor;
- Reactia autoritatilor locale in afara programului normal de lucru la recepţionarea avertizărilor;
- Verificarea modului de funcţionare a fluxului informational operativ – decizional hidrometeorologic privind avertizarea - alarmarea populaţiei la nivel de bazin hidrografic, la nivel de judeţ, până la nivelul cetăţenilor;
- Respectarea corecta a fluxului informational operativ, decizional;
- Durata de circulaţie a informaţiilor, modul de înregistrare la comisiile locale a informaţiilor primite şi modul de acţionare a comisiilor locale pentru situaţii de urgenţă în cazul inundaţiilor;
- Modul în care au fost alertate obiectivele socio-economice de către comisiile locale;
- Constientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl reprezintă acest tip de dezastru inundaţiile, asupra măsurilor preventive şi de intervenţie operativă ce trebuie întreprinse de fiecare cetaţean în zonele supuse acestor riscuri pentru salvarea propriei vieţi şi bunurilor personale, a sarcinilor, obligaţiilor şi măsurilor ce trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor.

“Scopul exerciţiului a constat în verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, a modului în care administraţia publică locală cunoaşte procedurile elaborate pentru managementul riscului la inundaţii. La sfârşitul acţiunii se vor evidenţia concluziile rezultate, termene şi responsabilităţi pentru remedierea deficienţelor, precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de management a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, aprobate de către conducerea A.B.A Jiu şi vizate de către prefecţii judeţelor Mehedinţi şi Gorj” – Marin Talău, directorul A.B.A Jiu.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...