Actualitate

Arhivele lui Leonid Mămăligă au ajuns la Biblioteca Aman

Fondul de carte şi manuscrise care va deservi viitorul Muzeu al Cărţii şi Exilului Românesc primeşte o nouă donaţie consistentă. Colecţia donată de academicianul Basarab Nicolescu şi constituită la momentul actual în “Biblioteca Exilului Românesc din Paris - Basarab Nicolescu”, i s-au adăugat în ultimele luni o serie de manuscrise şi documente editate de Mircea Eliade, cărţile, manuscrisele şi corespondenţa provenind din biblioteca lui Vintilă Horia de la Madrid, o colecţie valoroasă de carte cu profil ştiinţific şi religios donată de Institutul pentru Studii Trandisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate, Societate - IT4S şi, mai recent, arhiva lui Paul Barbăneagră.

Proiectul viitorului muzeu se îmbogăţeşte cu fiecare nouă colecţie de cărţi, manuscrise şi elemente audio-video care intră în patrimoniul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”. Urmare a contractului de donaţie semnat între Bénédicte Mămăligă, păstrătoarea unui veritabil tezaur cultural, şi Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, la Craiova a ajuns arhiva cunoscutului animator al exilului românesc din Paris, Leonid Mămăligă. Intermediat de academicianul Basarab Nicolescu, contactul stabilit între Biblioteca Aman şi doamna Bénédicte Mămăligă s-a concretizat într-o nouă colecţie de cărţi, reviste şi documente care se va alătura celor deja constituite.

“Arhiva lui Leonid Mămăligă a ajuns la Craiova, la "Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman". Aceasta se va adăuga în cel mai scurt timp colecţiilor şi fondurilor deja existente în "Biblioteca Exilului Românesc din Paris - Basarab Nicolescu". Ea conţine corespondenţă şi cărţi de la Leonid (Arcade) Mămăligă, documentele Cenaclului de la Neuilly şi actele Asociaţiei Hyperion. Vorbim, deci, despre un valoros fond documentar care va fi inventariat în mod profesionist pentru a fi deferit în condiţii optime tuturor celor interesaţi de activitatea reprezentanţilor exilului românesc. Fără deosebire, documentele din acest ultim transport au o semnificaţie aparte pe care o dă valoarea tuturor înscrisurilor”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...