Administraţie

Bani pentru reabilitarea a peste 100 de kilometri de drumuri judeţene

Luni, 29 mai, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, s-a semnat cel mai ambiţios proiect depus de Consiliul Judeţean Mehedinţi, privind reabilitarea şi modernizarea a 112,625 km de drumuri judeţene, în valoare de 213.792.063,66 lei (48.260.059,52 euro).

Proiectul nr. SV/MH/2016/6/6.1/1/12/16.11.2016 cu titlul „Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Mehedinţi - DJ562A [Gruia (int.DN56C) – Rogova (int.DN56A)]; DJ563 [int.DN56A – Oprişor (int.DJ561A)]; DJ561A [Oprişor (int.DJ563) – Bălăciţa (int. DJ606) – Gvardiniţa – Bîcleş – int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561A – Plopi – Izvorălu (int. DJ561A)]; DJ561A [ int. DJ606A – Tîmna – int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) – Grozeşti – Păsărani – lim. jud. Gorj]”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARA 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regional, Prioritatea de investiţii 6.1. - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, are o valoare totală: 213.792.063,66 lei (48.260.059,52 euro la cursul specificat in ghid, de 4,43 lei/euro), din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 207.356.161,42 lei (46.807.259,91 euro), reprezentând 98% din valoarea eligibilă, iar contribuţia proprie este de 6.435.902,24 lei (1.452.799,60 euro), din care 4.231.758,40 lei (955.250,20 euro) reprezintă contribuţia de 2% la cheltuielile eligibile, iar 2.204.143,84 lei (497.549,40 euro) contribuţia la cheltuielile neeligibile. Abordarea este în legătură directă cu Cartea albă ”Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor” şi ia în considerare următoarele: - Mobilitatea este vitală pentru piaţa internă şi pentru calitatea vieţii, - Infrastructura defineşte mobilitatea. Investiţiile în modernizarea şi reabilitarea acestei infrastructuri de transport vor determina creşterea gradului de mobilitate a persoanelor şi bunurilor, vor asigura accesul mai facil şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale şi educative din marile municipii pentru populaţia aflată în zonele rurale şi în oraşele de dimensiuni mici de pe traseul drumurilor judeţene din Mehedinţi, ceea ce va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de muncă de la nivel regional/local. Traseul „drumului strategic”, ce traversează teritoriul administrativ al 13 UAT-uri din judeţul Mehedinţi: UAT Comuna Gruia, UAT Comuna Pătulele, UAT Comuna Jiana, UAT Comuna Vînjuleţ, UAT Comuna Rogova, UAT Comuna Punghina, UAT Comuna Oprişor, UAT Comuna Bălăciţa, UAT Comuna Bîcleş, UAT Comuna Dumbrava, UAT Comuna Tîmna, UAT Oraş Strehaia, UAT Comuna Grozeşti – partenere în proiect, are o lungime de în lungime de 112,525 km, asigură conectarea la reţeaua TEN-T şi este compus din drumurile judeţene: DJ562A Gruia – Rogova, DJ563 Punghina – Cearangu – Drincea – Oprisor, DJ561A Oprisor – Balacita, DJ561A şi DJ 606A Gvardenita – Bacles - Silistiuta – Vladica – Adunatii Teiului – Plopi prin DJ 606A – Boceni – Tamna, DJ607 Strehaia – Carceni – Grozeşti – limita judeţ Gorj.

În urma implementării proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

1. 112,625 km lungime drumuri judeţene modernizate, conectate la TEN-T;
2. 27.552 mp suprafaţă trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate;
3. elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei: a. 6100 ml parapeţi; b. 1450 buc. indicatoare rutiere;
4. 145 buc. podeţe reabilitate/înlocuite;
5. 16 buc. lucrări de artă (poduri) reabilitate/înlocuite.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...