Pe Scurt

Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente şi acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau din categorii vulnerabile.

Reglementat prin Legea nr. 219/2015, sectorul economiei sociale urmăreşte creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în întreprinderi sociale de inserţie şi întreprinderi sociale, prin dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupuri vulnerabile, pe termen scurt sau mediu, pentru integrarea treptată a acestora pe piaţa muncii în economia reală, precum şi susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.

Până în prezent, la nivel judeţean au fost acordate atestate pentru 3 întreprinderi sociale.

Atestarea întreprinderilor sociale şi certificarea întreprinderilor sociale de inserţie sunt gratuite şi se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) prin agenţiile judeţene, respectiv AMOFM Bucureşti.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, A.J.O.F.M. Vâlcea a organizat o masă rotundă cu mediul de afaceri în cadrul Bursei forţei de muncă din data de 12.05.2017 şi va promova importanţa cooperării dintre agenţia de ocupare a forţei de muncă şi autorităţile locale, prin deplasări la instituţiile teritoriale în luna mai.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entităţile în domeniu desfăşoară, în principal, activităţi de interes general precum:
-producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
-promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, dar şi dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate acestora;
-dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.
Pentru mai multe informaţii despre felul în care funcţionează structurile de economie socială, pot fi accesate link-urile:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala
http://www.anofm.ro/informatii-utile-privind-economia-sociala-0

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...