Inedit

Convenţie în domeniul turismului între Consiliul Judeţean Vâlcea şi „Cercetaşii României”

Recent, prin Hotărârea nr. 81 din 27 aprilie 2017, consilierii judeţeni au aprobat convenţia de parteneriat încheiată de Consiliul Judeţean Vâlcea – Centrul Naţional de Informare Turistică din judeţul Vâlcea cu Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” – Centrul local „Mircea cel Bătrân”.

Parteneriatul are ca scop realizarea de studii pe probleme de turism, la nivel local, iniţierea şi dezvoltarea de activităţi comune care să aibă ca scop îmbunătăţirea circulaţiei turistice, elaborarea unei strategii de promovare a obiectivelor turistice din judeţul Vâlcea în circuite turistice, sprijinul reciproc în organizarea de evenimente specifice, târguri şi expoziţii şi facilitarea schimbului de informaţii, materiale de reclamă cu privire la activităţile în domeniul turismului pe care cele două instituţii le consideră oportune privind promovarea potenţialului turistic al judeţului.

Prin participarea la activităţile prevăzute în convenţie, cercetaşii vâlceni reiau activităţile desfăşurate la începutul anilor 2000, când au organizat cursuri de ghizi de turism local şi de turism de munte, au promovat turismul ecologic în masivul Cozia şi în ariile naturale protejate pe care le-au avut în custodie (rezervaţia „Căldarea Câlcescu” din munţii Parâng, „Jnepenişul Miru – Bora” din munţii Latoriţei şi „Mlaştina Mosoroasa” din apropierea oraşului Băile Olăneşti) şi vor aplica şi folosi la un nivel superior cunoştinţele şi abilităţile în organizarea de campuri şi expediţii montane, activităţi cultural-artistice, sportive şi de agrement.

Liderii adulţi şi cercetaşii implicaţi în activităţile propuse prin convenţie vor dobândi un plus de cunoştinţe şi competenţe prin colaborarea cu salariaţii Centrul Naţional de Informare Turistică din judeţul Vâlcea, care le vor împărtăşi experienţa lor şi îi vor sprijini în derularea acţiunilor planificate şi a programelor comune.

Parteneriatul cu serviciul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea reprezintă un prim pas în îndeplinirea unui punct al strategiei de dezvoltare a centrului local în perioada 2016-2023, respectiv acela privind colaborarea cu administraţia locală şi cu instituţiile publice de specialitate judeţene.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...